top of page

Vi som vil ha Søgne kommune tilbake

Medlemskontingent er på kr. 150 pr. kalenderår.

Bli enkelt medlem ved å bruke Vipps eller velg manuell registrering med faktura. Er du allerede medlem kan du gjøre registrering på nytt for betaling av kontigent for 2023.

Som medlem i interessegruppen "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake" støtter du arbeidet for å gjenopprette tillitten til lokaldemokratiet. Du vil også få invitasjon til årsmøter osv.

Ved å betale medlemskontingenten bidrar du bl.a. til innkjøp av materiell, annonser, drift av nettsiden og utgifter til arrangementer.

Når interessegruppen "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake" opphører, vil overskuddet gå til en god sak i Søgne kommune.
 

Alle innmeldinger vil bli holdt anonyme og medlemslister vil ikke bli gjort tilgjengelig for offentligheten.

Anonyme donasjoner kan sendes til kontonummer 30901840624 eller til Vipps nummer 776640.

Salgsbetingelser

bottom of page