top of page

Ansatte og fagfolk.

Av Odd Jørgensen - Leder av "Ja til Songdalen kommune".


Innlegget er også trykket i Fedrelandsvennen 27.02.23:


Den siste tiden har det gjentatte ganger blitt sendt ut skremselspropaganda om at ansatte og tjenestene vil lide, dersom Søgne og Songdalen ved folkeavstemning blir egne kommuner.

Etter 43 år i kommunal tjeneste på ulike nivåer i fire kommuner, vil jeg påstå at jeg har kunnskaper om forvaltning og drift av en kommune. Derfor vil jeg si litt om hvordan jeg vurderer situasjonen for ansatte og fagfolk ved en eventuell overgang fra en til tre mindre kommuner.

Når det gjelder ansatte, er de fleste i dagens storkommune tilsatte i barnehager, grunnskoler og helse og omsorg. De vil nesten ikke bli berørt. Den viktigste endringen blir at Songdalen som egen kommune, vil prioritere barn, unge, eldre og sårbare grupper ved å øke bemanningen noe. Videre vil en ta godt vare på de tilsatte, slik at en slipper et snitt på over 10 % sykemeldte, slik det er i Kristiansand i dag.

Så til fagfolk, hvor flere grupper tilsettes iht. bemanningsnormer. Dersom en opplever at Songdalen har for få, kan en eksempelvis samarbeide med Søgne for å få opp antallet. Likevel, det er ikke alltid antallet som teller mest. Det viktigste er at en får tak i de dyktigste. Og tro ikke at alle ønsker å arbeide i en storby. Mange ønsker å jobbe i mindre kommuner med god oversikt og kunnskaper om befolkningen. Dessuten er både Søgne og Songdalen attraktive kommuner å jobbe i med mange kvaliteter.

De som blir mest berørt, er de som jobber som saksbehandlere, rådgivere og prosjektledere, det vil si på nivået mellom direktørene og enhetene. Trolig er der noen her som vegrer seg for å skifte arbeidsplass. Men her er nok også noen av disse som synes det er ok å søke spennende oppgaver i mindre kommuner, spesielt de som er bosatt i Søgne og Songdalen og har utgifter til reiser til og fra arbeidsplassen.

Så til den politiske og administrative ledelsen i Kristiansand kommune. Konsekvensene for de ansatte og fagfolka ved en eventuell oppløsning av tre-kommunesamarbeidet er nok mer nyansert enn dere i desperasjon gir uttrykk for.


168 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page