top of page

Arealforvaltningen i Kristiansand, en katastrofe for Søgne

Vi som vil ha Søgne kommune tilbake har tidligere påpekt at den nye retningen som det legges opp til i Kristiansands arealplan betyr en kraftig kursendring for Søgne. Hundrevis av boliger og flere næringsområder blir ikke tatt med videre. Fra -60 tallet og frem til i dag har Søgne vokst om lag dobbelt så raskt som Kristiansand. Et godt og variert tilbud av bolig- og næringstomter har stått sentralt i denne suksessen. Fra å være vital og i kraftig vekst vil fremtiden som bydel i føre til utarming og stagnasjon i Søgne. Søgne blir brukt som salderingspost for at sentrum skal vokse.


Daglig leder i Repstad Eiendom Ole Johan Bueklev advarer i dag i en reportasje i N247.no Kristiansand kommune mot den foreslåtte vendingen som administrasjonen har lagt opp til i sitt forslag til ny arealplan for bydel Søgne.


Faksimile N247.no.


Her uttaler han bla.:


«– Dersom det er politisk vilje til fortsatt vekst vest i Kristiansand, er administrasjonens forslag ikke riktig medisin, men vil derimot stikke kjepper i hjulene og føre til stagnasjon, utdyper han.»


Og videre:


«Bueklev viser til at kommunens administrasjon i sitt første utkast til ny arealplan foreslo å ta ut av planen flere allerede vedtatt utbyggingsområder. Selv etter at det ikke var politisk flertall for å redusere omfang av boligfeltene presenteres administrasjonen de opprinnelige forslagene som alternativer i arealplanforslaget. Utbyggeren peker videre på det paradoksale i at private utbyggere investerer store summer på Tangvall, fylket har satset sterkt med ny videregående skole i Søgne og samtidig gir det som kalles faglig råd om å redusere boligbygging i det som er skolens naturlige nedslagsfelt.»


Videre:


«Fortetting og bygging langs kollektivakser trekkes ofte frem som positive elementer med tanke på redusert klimaavtrykk. Bueklev peker på at det ikke er mulig å dekke behov for nye og varierte boliger ved å etablere dette kun i allerede tettbygde strøk. - Ved å bygge ut tilstrekkelig volum i de nye områdene eller i kort avstand til eksisterende kollektivtilbud, vil dette være med å styrke eksisterende eller legge grunnlag for nye kollektivtilbud. Bussen må kjøre dit folk bor, det kan ikke være slik at det er bussrutene som bestemmer hvor det skal bygges nytt.»


Og videre:


«- Dersom Kristiansand kommune ønsker å være en attraktiv kommune for etablering av ny grønn næring må areal både til næringsutvikling og til nye boliger være på plass. Da trengs forutsigbarhet, vi kan ikke risikere at tre år gamle planer settes i spill. Det kan se ut til at noen her ser helt bort fra en praksis med langsiktige planer og forutsigbarhet i planarbeid.»


Vi som vil ha Søgne kommune tilbake påpekte allerede i september 2022 overfor Statsforvalteren i Agder (SFAG) de negative sidene og innvirkningene den foreslåtte arealplanen vil få for Søgne. Det var imidlertid ingen spor å finne av de påpekte forholdene i SFAGs kunnskapsgrunnlag som ble presentert på nyåret 2023.


Under følger presentasjonen som ble forevist SFAG høsten 2022.


83 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page