top of page

Bydelsråd - 17. mairåd eller supperåd?

Av Øystein Åsan - Medlem av "Ja til Songdalen kommune"


I gamle Kristiansand kommune var det lite snakk om bydelsråd.

Dette forslaget ble mer aktuelt iforbindelse med sammenslåingen

med Søgne og Songdalen. Nå har denne ballen ligget død en stund.

Det har riktignok vært et forsøk på å opprette et råd i Songdalen

uten at innbyggerne har blitt informert om hva slags oppgaver og

agenda rådet har å jobbe med.

Når jeg smaker på denne bydelsrådskaramellen så får jeg litt rar smak

i munnen. Det har jeg tenkt å gi en begrunnelse for her.

Ordfører Skisland uttalte til pressen tidligere i år at

han ville gå inn for å støtte folkeavstemning i Søgne og Songdalen.

Etter mitt skjønne et klokt forslag men du verden for et politisk

mageplask. At en ordfører ikke har begrep om innstillingen til sine

disipler i arbeiderpartigruppa i denne saken er for meg helt

uforståelig. Han måtte selvfølgelig "reversere" dette utspillet

I steden ble han sint og vonbroten på sin egen regjering og

drev da en kampanje for å få andre arbeiderpartiordførere rundt

omkring i landet for støtte til å motarbeide regjeringens forslag.

Nå skal det sies at ordføreren ikke har vært alene i rådhuset om å

trenere dette forslaget. En god del andre politikere og noen i

administrasjonen har benyttet de knep og muligheter for å

få lagt muligheten for folkeavstemning død.

Nå er bydelsråd blitt veldig aktuelt og det er besluttet å opprette hele

10 av dette slaget. Ja du hørte riktig - 10 bydelsråd. Er det slik at

politikerne i rådhuset har renset ørene slik at de nå kan lytte bare det kommer

fra et bydelsråd? Det er ingen hemmelighet at storkommunen har 2 problembarn -

Søgne og Songdalen

Opprettelse av bydelsråd er nok i utgangspunktet et forsøk på å dempe misnøyen

i disse områdene. Men det ville nok vært uklokt med bare 2 bydelsåd så da ble det

hele 10 av denne typen

Skal dette bli en suksess og ikke noen supperåd så ser jeg for meg at det må

dannes et " bystyreoverråd" som sørger for at alle 10 råd blir satt i drift og

får en vellyket fødsel. Det blir interessant å se hvem som skal bekle setene i de forskjellige rådene.

En snev av litt mer byråkrati - kansje !

Ifølge opplysninger i pressen så er det lagt opp til at publikum og pressen

kan være tilstede på rådsmøtene. Meget interessant - men rådene har ingen

politisk makt. Den ligger sentralt i rådhuset i Kristiansand.

Det er avsatt kr 2 pr innbygger for å drifte rådene. Er det tenkt at arbeidet skal baseres på stort sett frivillighet ?

Så et aktuelt spørsmål - Opprettelse av 10 bydelsråd er dette et ønske

fra innbyggerne eller er det et pålegg fra bystyrets politikere eller administrasjon ?

Et tankekors - de kalles bydelsråd men det minner meg lite om by der rådene skal

etableres !!!!!!

Til slutt jeg vil minne bystyrets politikere om at de er valgt av folket og da er det deres plikt også å lytte til enkeltpersoner og andre lag og organisasjoner som kommer med innspill selv om de ikke er en del av et bydelsråd

96 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page