top of page

Byggesøknad i Nye Kristriansand

Tegning av Odd R. Jørgensen, leder av "Ja til Songdalen kommune".Her er Odd's kommentar til Kristiansand sin vilje til å satse på spredt bygging i distriktene.


75 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page