top of page

Debatten om tvangsgifte må preges av saklighet!

Leder i FB gruppa «Ja til Søgne i Kristiansand» Asbjørn Sørfonden har mandag 18. juli leserinnlegget «De må tåle å sluttføre det de dro i gang» på trykk i Fædrelandsvennen.


Innholdet i leserinnlegget er basert på et oppkonstruert premiss om at det er prosessen i seg selv knyttet til oppdeling av den nye storkommunen som har blitt en belastning. Det spørres: «Hvis belastningen og ansvaret for noen i aktivistgruppen, eller noen hos oss som ønsker å opprettholde dagens kommunestruktur, blir for stor, må vi jo selv ta ansvar for eget liv» , og videre: «Jeg har også respekt for at både aktivistene Aasen og Ertzeid sikkert må kjenne på et stort og tyngende ansvar når de nå ser at saken de har vært aktivister for, fører til voldsomt merarbeid for Statsforvalteren med store ekstrakostnader, Bystyret har ekstraordinært besøk av Statsforvalteren i sakens anledning, forvaltningsnivå går mot hverandre, lokale partigrupper går imot egne sentrale tillitsvalgte og vi opplever et ordskifte-klima i Søgne som river opp gamle konflikter. Så når Aasen på NRK-Sørlandssendingen sier at han er sliten og nå Ertzeid melder at han kjenner på belastningen, ja så forstår jeg det godt».


Det er en logisk brist her som viser at man ikke fullt ut kan ha fått med seg hva som har blitt en belastning.


Både innleggene og kommentarfeltene til «Ja til Søgne i Kristiansand» har vært ufine og ukultiverte.

Det som derimot har blitt en større belastning enn forventet er den fortsatt lite respektfulle holdningen overfor folkeviljen i Søgne og Songdalen. Selv om oppslutningen nå er noe lavere enn i fjor høst viser meningsmålinger fortsatt en solid overvekt av folk som vil ut av storkommunen og dette på tross av det voldsomme og ensidige mediekjøret vi og hele landet fikk i fleisen.


Ja, fulgte man ikke godt med kunne man få inntrykk av at det bare var noen få «aktivister» i Søgne ute på egotripp, mens realiteten er nesten den motsatte. Nemlig at den nye storkommunen oppstod på tross av folkeviljen og at flertallet fortsatt vil ut.


Facebook gruppa som Sørfonden er leder av var og er en lokal pådriver og eksponent for de samme udemokratiske holdningene. Primært ønsker de at regjeringen skal snu. Sekundært at befolkningen i hele storkommunen skal være med å bestemme fremtiden for Søgne og Songdalen. Man vil for enhver pris unngå og omgå folkeviljen i Søgne og Songdalen. Det burde ikke overraske noen i dette landet at slikt bidrar til reaksjoner.

Både innleggene og kommentarfeltene til «Ja til Søgne i Kristiansand» har vært ufine og ukultiverte. Flertallet har blitt omtalt som bakstreverske og engstelige bygdetullinger som ikke vet sitt eget beste. Krydret med primitive hersketeknikker illustrert med klovnefjes og spyfjes. Vi antok at våre meningsmotstandere ville fremstå mer saklige og mindre emosjonstyrte enn oss da de presumptivt representeres av mennesker høyere på samfunsstigen. Der tok vi feil.


Nå gleder vi oss og ser frem til utredningen i regi av Statsforvalteren. Vi skal bidra til å vise hvordan Søgne fint kan stå på egne ben, tilby innbyggerne tjenester helt i kommunetoppen og det med et vesentlig større lokaldemokratisk tilsnitt enn som en bydel i en tvangssammenslått kommune der vi selv bare representerer ca 10 prosent av innbyggerne.Skrevet av Sigurd Berg Aasen, Vidar Ertzeid, Morten Mosberg, «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake»

47 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page