top of page

Dere har selv fjernet hendene fra rattet

Trenering er det dere nå holder på med. Regjeringen har bestemt, og det har vi alle nå visst i lang tid.


Enkelte av oss har i flere år sagt; «Få gjennomført en folkeavstemming snarest mulig, la folket bestemme, slik at vi alle kan komme videre.» Men dette har flertallet med AP og Høyre i spissen, godt hjulpet av både sjefredaktører i landsdelen og ikke minst toppledelsen i kommunen, sagt nei til flere ganger. Likevel skriker de samme partiene og personene nå høyere enn noen gang om folkeavstemming, og da hvor viktig det er at denne gjennomføres på en sikker og god måte, hvor alle parter skal få god tid til å sette seg inn i saken.


Til det siste har vi vært helt enig, derfor har vi flere ganger gitt dere sjansen til å støtte andre forslag, forslag som dere langt på vei heller har valgt å latterliggjøre. Gang på gang har dere selv, helt bevisst, valgt å fjerne hender og absolutt alle fingre fra rattet. Dere har kun dere selv å takke. Tydeligheten deres har ikke kunne vært klarere; «Saken er avsluttet fra Kristiansand sin side». En klar beskjed til regjeringen at de må fikse alt selv. Det er dere selv som har lagt absolutt alt i hendene til andre, til tross for at mindretallet i Kristiansand bystyret ga klare advarsler om nettopp det som nå har skjedd.


Meldingene fra regjeringen, som vi kan like eller mislike, har vært krystallklare. Like fult har toppledelse, både politisk og administrativt ikke vært i nærheten av å ville beholde det minste som en finger på rattet. Dere har rett og slett, noe som må sies å være svært urovekkende, valgt å innta en holdning hvor dere ikke har ønsket at Kristiansand selv skal kunne få være med å sette betingelsen for kommunens egen framtid. Total ansvarsfraskrivelse. Hvorfor har dere gjort det? Det er dere som har skapt en katastrofalt dårlig prosess, for en prosess blir ikke bedre om man velger en form for «gjengjeldelse» gjennom å ikke ville samarbeide. Mulighetene til å påvirke dette har dere kastet fra dere gang på gang.


PP har vi følgende nedfelt i programmet; «At det så snart som mulig gjennomføres en folkeavstemming knyttet til en eventuell reversering av Søgne og Songdalen, og at innbyggerne der høres, respekteres og at det tilrettelegges basert på hva innbyggerne ønsker.» Toppledelse og såkalte styringspartier har heller valgt en form for ansvarsfraskrivelse, nå etterfulgt av treneringsprosess. Fortjener ikke innbyggere, og da ikke minst de mange ansatte, å få vite og snarest få komme videre?


I stedet for å trenere, så burde fokus for alle være å få frem fordeler og ulemper med en storkommune. Med den treneringsprosessen som nå legges opp til, så virker det nærmest som om enkelte sliter med å finne andre fordeler enn at det er svært bra for oss i gamle Kristiansand at Søgne og Songdalen nå er med på å betale de mange kostnader vi har i kommunen vår. Er det slik at vi er avhengig av «noen», men at «noen» klarer seg bedre uten oss?


Svein-Harald Mosvold Knutsen

gruppeleder Pensjonistpartiet Kristiansand
100 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page