top of page

Det er nå det gjelder:

Kjære innbyggere i Søgne og Songdalen (S/S) Hvorfor vil dere fortsatt være en bydel og ikke egne kommuner? Jeg har jobbet innenfor helsetjenesten i KRS i 35 år - både på sykehuset, i Psykiatrien og innenfor eldreomsorgen. Jeg husker veldig godt på 70- tallet da Krsand hadde en eldreomsorg som inkluderte eldrebolig/aldershjem/sykehjem - kan nesten bruke utrykket « i skjønn forening» De lå i tett nærhet til hverandre bygningsmessig - slik at hensynet til forandring ikke skulle påvirke negativt når helsetilstanden ble forverret. Med årene ble det innført noe som hette effektivisering. Da inntraff mange forandringer som faktisk har gjort til at vi står der vi står i dag. Den effektiviseringen har gjort mer vondt enn godt, etter min mening. S /S var for ikke lenge siden forbilder innenfor eldreomsorgen, og blant de aller beste i landet. Det burde dere ta vare på og fortsatt med, men igjen i deres egne kommuner S/S. Når jeg leser at såpass mange fortsatt vil være endel av storkommunen, blir jeg sterkt i tvil om dere forstår hvordan det virkelig står til i Krsand. Vi har en kommune som på en måte er i fritt fall. Lovpålagte oppgaver som jo er en grunnmur for by og bygd, er i durabel minus innen både skole/oppvekst og helse/eldreomsorg. Når dere velger å fortsatt være en bydel vil dere måtte stille dere i bydels-køen - dere har ikke noe rett til å bli prioritert framfor andre bydeler i KRS - er det virkelig slik dere ønsker det skal være for fremtiden? Vi har en by som prioriterer kunst/kultur framfor lovpålagte oppgaver. Er det sånn dere vil ha det ? Vi har mye slitasje på skoler, nye skoler skal bygges og storskoler blir prioritert. Vil dere stå i den køen med barn og barnebarn? Dere vil stå i forskjellige køer sammen med ca 100 000 andre innbyggere - som kommunen gir diverse tjenester til - barn/foreldre/ gamle? Det er viktig for dere alle å tenke gjennom hvordan dere vil ha det i hverdagen, virkelig det mener jeg - og husk hvor viktig lovpålagte oppgaver er. Uten at de fungerer og blir utført, faller grunnmuren. Hvorfor velger blir dere ikke nå å bli egne kommuner igjen, når dere nå har mulighet til det, som blir de beste på lovpålagte oppgaver og som gir trygghet for gammel og ung? Det er mye viktigere enn å stå i køen i en bydel og sloss for å bli prioritert. Husk det når dere skal velge mellom å forbli en bydel i Krsand eller en selvstendig kommune igjen. Tenk dere godt om

Anita Olsen, samfunnsengasjert og mangeårig psyk hj. pl. Kristiansand

92 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page