top of page

Eiendomsskatten i Nye Kristiansand mot nye høyder

Løftene fra Nye Kristiansands sammenslåingsforkjempere blir ikke oppfylt. Eiendomsskatt og kommunale avgifter har øket kraftig samtidig som tjenestene har blitt dårligere. Det motsatte av hva som ble lovet har skjedd.


Tekst skrevet av Enok Enoksen, Vi som vil ha Søgne kommune tilbake


I oppkjøringen mot tvangssammenslåingen av Søgne og Songdalen med Kristiansand var det mange i Søgne som fryktet en høyere eiendomsskatt gjennom harmoniseringen med Kristiansand. I intensjonsavtalen om etablering av Nye Kristiansand skrev daværende leder av Fellesnemda, nå kommunedirektør, Camilla Bruno Dunsæd beroligende:

«Det samlede skatte- og avgiftsnivået i den nye kommunen skal ikke øke fra dagens nivå, som følge av kommunesammenslåing. Det skal gjennomføres en vurdering av konsekvensene av en omlegging. Kostnadseffektiviseringsgevinster som følge av sammenslåingsprosessen skal tas ut i form av bedre kommunale tjenester og lavere offentlige avgifter.»

Daværende ordfører i Kristiansand Harald Furre beroliget også med:

«De kommunale avgiftene i Kristiansand er betydelig lavere enn i Søgne.»

Og videre:

«I tillegg til eiendomsskatt betaler vi som kjent kommunale avgifter til vann, kloakk, søppel og feiing. Disse avgiftene er høyere i Søgne enn i Kristiansand.»

"Etter to år i den nye storkommunen har vi fasiten. Innkrevingen av eiendomsskatt i Søgne har steget fra ca. kr 18,5 millioner til ca. kr 42 millioner. En økning på 127 prosent. Bunnfradraget på kr 800.000, som ga en mer sosial profil i Søgne, er også fjernet. Også innkrevingen av vann- og avløpsavgift steget fra ca. kr 22,7 millioner til ca. kr 34,4 millioner. En økning på 52 prosent.

Ikke bare opplever vi i Søgne løftebrudd på kommunal skatt og avgift. Belønningen er dårligere tjenester. Til en mye høyere pris."

92 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page