top of page

Eldreomsorg i Søgne og Songdalen!


Det ble i Krs nettavisen i dag skrevet et innlegg fra folkeaksjonen «Ja til Songdalen i Kristiansand.» Her ble et viktig tema berørt, vi som er pårørende.

Det er fantastisk at vi har en pårørende-gruppe som ivaretar oss i sårbare situasjoner!


Det jeg synes er underlig er at de som skriver dette bruker dette som eneste argument for at vi bør bli værende i Kristiansand.

Det ble ved sammenslåingen sagt at eldreomsorgen skal skinne i den nye storkommunen. Det skulle harmoniseres og effektiviseres. Vi skulle få det beste av de tre kommunene!

Tall fra pleie/omsorg sier i kommunebarometeret for 2019:


Songdalen på plass nr. 13

Søgne på plass nr. 94

Kristiansand på plass nr. 233


Vi som vil ha Søgne kommune tilbake har ønsker for eldreomsorgen i framtida:


* Vi vil ha nærhet til tjenestene.

* Vi ønsker gode institusjoner for våre eldre og uføre, dette ved å styrke bemanning. -Ved å styrke bemanning vil det være lettere å beholde ansatte og å rekruttere.

* Kjøkkenet må styrkes for å sikre god og riktig kost for våre eldre.

* Hjemmetjenesten må få natt-tjenesten tilbake til Søgne.


Det har ført til store konsekvenser for oss som er blitt harmonisert nedover på lista.

Enkelte endringer var planlagt før sammenslåingen, feks Klepplandstunet.

Dette var lagt inn i økonomiplaner og vedtatt av Søgnes politikere som en langsiktig plan for å møte eldrebølgen. Søgne hadde en god plan på fordeling av sine ulike grupper innen eldreomsorg.

Søgne har mistet sin dement-avdeling på Langenes angivelig på grunn av oppgradering(!) Pasientene og de ansatte ble flyttet til Tangvall. Det kunne imidlertid ikke fra politikere gis en lovnad om tilbakeføring.


Det skal flyttes korttidspasienter fra Songdalen til Søgne, videre skal det flyttes langtidspasienter til Songdalen fra Søgne. Det sier seg selv at dette medfører store konsekvenser for de eldre og deres pårørende. De eldre flyttes til fremmede miljøer og fremmede ansatte. Mange pårørende har ikke bil og det er et svært dårlig busstilbud.

Det er også ille at eldre pasienter blir plassert i helt andre «bydeler».


Vi har i den nye kommunen også stort etterslep på oppgradering av kommunale boliger. Malmveien var et svært bra sted for eldre tidligere men er nå i elendig

forfatning. Det samme har boligene på Lunde blitt.


Uten å gå inn på enkelte saker er allikevel inntrykket av at helheten innen eldreomsorgen ikke har blitt bedre i de fire årene vi har vært i Kristiansand!

Vi ønsker å bestemme i Søgne ting som angår Søgne. Så kan Kristiansand stelle med sitt!Mvh Jorunn Nomeland og Mary Severinsen
480 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page