top of page

Energiaksjene bidrar til Søgnes sterke kommuneøkonomi


Søgne satt på store verdier og eierandeler da vi ble en del av Nye Kristansand. Ved en løsrivelse vil disse eiendelene bli tilbakeført til Søgne og bidra til en god og sterk kommune økonomi.


01.01.2020 hadde Søgne kommune med seg en eierandel i Agder Energi på 1,58 prosent inn i storkommunen. Søgne eide med dette 2,4 ganger så mye som Kristiansand pr. innbygger. Forholdet i eierbrøken mellom Søgne og Kristiansand for Å Energi er det samme, 2,4 ganger flere aksjer pr. innbygger i Søgne.


Mens Søgne budsjetterte med kr 6,6 mill. i utbytte pr. år fremover i sin siste økonomiplan, er fasiten annerledes. Strømprisene har steget kraftig og festet seg på et nytt og høyt nivå de siste årene. Gjennomsnittlig utbytte de siste årene er i størrelsesorden kr 21 millioner. Tre ganger så høyt som forutsatt, altså. Mer-utbyttet i forhold til hva Søgne budsjetterte med, er kr 14,4 millioner pr. år. For å illustrere hvor stort dette beløpet er så tilsvarer det ca. kr 116 millioner for en kommune som Kristiansand. Med et slikt signifikant beløp til disposisjon kan kommunestyret unngå kutt, styrke tjenester, nedbetale gjeld eller redusere eiendomsskatten.


Søgne kommune hadde også med seg over kr 350 millioner i form av fondsmidler inn i storkommunen. Det var et oppsiktsvekkende høyt beløp. Skulle Kristiansand hatt den samme størrelsen, blir det ca. kr 2,8 mrd. Etter en løsrivelse vil eiendelene som kommunene hadde med seg inn i Nye Kristiansand bli tilbakeført til de respektive kommunene etter gjeldende lover og regler. For Søgnes del vil kommuneøkonomien bli betydelig styrket sett i forhold til å forbli en bydel i storkommunen.


Er du opptatt av en sunn og solid kommuneøkonomi kan du trygt stemme ja til løsrivelse for Søgne kommune.Enok Enoksen

For styret, Vi som vil ha Søgne kommune tilbake

100 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page