top of page

ENQUETE: 8 KJAPPE - Enok Enoksen

Født og oppvokst på Lille Udjus, der faren dreiv båtverksted i mange år, med reparasjon og nybygg av båter. Faren hadde sin fortid på sjøen, og seilte under krigen i Stillehavet for den amerikanske marinen.

Det var derfor ikke unaturlig for den nysgjerrige og vitebegjærlige unggutten, at han tilbrakte mye tid under oppveksten i verkstedet sammen med faren, som også var faglært båtbygger.

Han tilegnet seg på den måten betydelige ferdigheter og kunnskaper innen variert praktisk arbeid på et båtverktsted.

Driver i dag med litt utleie av båtplasser, litt båtservice og vinteropplag, som en liten bigesheft på eiendommen der han også har bygd hus og bosatt seg med kone og etterhvert to voksne sønner.

Startet så yrkeslivet som sveiser og platearbeider, bussbygger, bryggeriarbeider, kommuneansatt i Søgne kommune i vann/avløp, og ikke minst som brannmann i 36 år.

Begynte i Søgne Brannvesen i 1986, og jobbet som vanlig brannkonstabel i 23 år før han ble brannmester i Søgne fra 2009-2016. Da ble ringen sluttet, og han ble ansatt som brannkonstabel i døgnturnus i Kristiansand Brann og Redning (KBR), der han jobber i dag.

Engasjert i Søgne kystlag og Bragdøya Kystkultursenter for å hjelpe til med å rekonstruere og bygge etter farens maler, ei smekker 17 fots rosjekte, som ble funnet nedsunket i Uvår på 1970-tallet. På den måten blir farens håndverk som båtbygger tatt vare på, og en del av Søgnes lange og mangfoldige båtbyggertradisjoner blir holdt i hevd og får nytt liv.

Møt den engasjerte brannmannen, reparatøren, pistolskytteren, vedhoggeren, flyentusiasten og den språkinteresserte altmuligmannen Enok Enoksen, (57) og se hva han mener om kommunesammenslåingen.


1). Hva stemte du ved sammenslåing av Søgne/Songdalen/Kristiansand.

»NEI til sammenslåing"


2). Hva ville du stemt i dag?

«Fortsatt NEI».


3). Hvordan har du merket sammenslåingen nå etter 3 år i den nye storkommunen?

«Jeg opplever større avstand, både i reise og i overført betydning til administrasjonen i byen. Videre opplever jeg politikere og administrasjon, som har ingen eller liten kjennskap til, og kunnskap om, den fantastiske kommunen vår! Jeg opplever også en stadig dypere splittelse mellom oss som ønsker en selvstendig Søgne kommune igjen, og de som ikke ønsker dette, men heller vil fortsette som en bydel i Kristiansand. Denne splittelsen synes jeg er utrolig trist, men håper vi kan legge den bak oss snarest mulig".


4). Hva mener du om en eventuell oppløsning av den nye storkommunen?

"Den bør finne sted så raskt som overhodet mulig! Nå må vi stå sammen, og på best mulig måte spre korrekt og etterrettelig informasjon om hvordan Søgne kommune vil bli etter løsrivelsen. Vi må slå tilbake ethvert forsøk på villedning fra motstanderne av oppløsning, noe jeg synes dere i ledelsen av gruppa har gjort på en forbilledlig måte! Stor takk til dere alle»!


5). Tror du det vil bli bedre eller dårligere å eventuelt stå alene som kommune igjen?

"Jeg tror eierskapet til kommunen vil bli sterkt, noe som igjen vil føre med seg mye godt. Jeg tror en ny og frisk administrasjon vil håndtere det som måtte bli kastet på den på en utmerket måte! Et nyvalgt kommunestyre med nye representanter, vil også kunne gjøre en skikkelig jobb for Søgne kommune igjen, uten å måtte tenke på hva som trengs og må prioriteres av resurser og penger til drift av en storby. Så svaret på spørsmålet blir: Det kan faktisk bare bli bedre å stå alene igjen! Vi kan eventuelt ta opp tråden om samarbeid med nabokommunene der dette er fornuftig. Ikke glem at vi før sammenslåingen hadde en rekke interkommunale avtaler innen flere områder. (Brannvesen, vann og avløp, for å nevne noen)"


6). Hva er det beste ved gamle Søgne kommune?

«Folkeligheten! Det at man faktisk kjente noen av politikerne i kommunestyret! Det at man kjente noen av menneskene på rådhuset som stelte med de sakene som vi alle er så avhengige av. Ikke for personlig gevinst, men det viktige er at de ansatte og politikerne i Søgne var folk som kjente bygda. Det gjør de ikke i byen!

Nå er man heldig om man treffer noen som helst, ihvertfall som man kjenner». I Søgne var det nærhet til alle tjenester som vi mennesker trenger fra vugge til grav».


7). Hva er det beste ved den nye storkommunen?

«At den snart løses opp igjen! Jeg håper Songdalen får til det samme. Utover dette kommer jeg ikke på noe positivt. Flere jeg har snakket med etter sammenslåingen, har sluttet i jobbene sine i den nye storkommunen, og flere vil det bli. De nevner tungvint tjenestevei, unødig kjøring for å yte service til innbyggerne, og dårligere tjenestetilbud per krone. Når noen snakker om det rotet som var i gamle Søgne kommune mot slutten, blir jeg faktisk ganske overgitt! De kan umulig ha lest avisene, verken på nett eller på papir i det siste. For hva er det som skjer i bystyret i Kristiansand? Jeg bare spør. Men jeg må gi meg nå. Kjenner jeg blir varm i haue av å prate om dette».


8). Kjenner du til arbeidet interesse-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har gjort for å få Søgne kommune tilbake, og hva mener du om dette arbeidet?

«Det arbeidet kjenner jeg absolutt til og er utrolig takknemlig for det dere har utrettet så langt. Etterretteligheten dere utviser, og den resolutte måten feilaktige påstander fra våre motstandere blir håndtert på, viser at dere er en gjeng som har gode kunnskaper og stort nettverk - og - i tillegg, beina solid plantet på Søgnejorda!»

Vi takker Enok for et særdeles stort og smittende engasjement for bygda vår, for tindrende klar tale, og tenker i det stille at «Slike gutter (og jenter) det vil gamle Søgne ha»! For det er nettopp hva vi trenger nå i innspurten.


Kilde og tekst : Vidar Ertzeid

49 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page