top of page

ENQUETE: 8 KJAPPE: FRANK SOLÅS

Oppvokst på Lunde (kleiva) frem til åtte-års alderen. Resten av oppveksten i Eikeheia. Har de siste 27 årene bodd i «huset på prærien» på Rinneveien ( mellom Hølleveien og Salemsveien. )

Er altetende på Sport, med orienteringsløp og fotball som favorittene både som utøver og tilskuer. Utenom sport så er det friluftsliv og ferskvannsfiske som er de store interessene.

Det som Søgne-folket kanskje kjenner meg mest fra er Spjotheia Vel og Gampesparket. Når det gjelder Spjotheia som er Søgne-bygdas høyeste punkt, så har jeg sammen med en gjeng med kamerater vært med på sette Spjotheia på kartet, hvor vi har satt opp to flasker for å markere topp, samt satt opp en lavvo inkludert benker og bålpanne.

Spjotheia-gjengen har også vært opptatt av å beholde Søgne kommune slik at toppen rettmessig kan kalles seg kommune-topp.

Da jeg tilfeldigvis i 2009, som en ekstrem kart-nerd, oppdaget at kommune-grensen mellom Søgne og Kristiansand på Blåbærholmen i Rossevannet faktisk var feil plassert på eksiterende kart, hadde allerede da Kristiansand tatt seg til rette noen meter inn i Søgne kommune. Etter sjekk av gamle kart og avtaler fant man den rette plasseringen av treriksrøysa og riktig grense mellom de tre kommunene ( Søgne, Songdalen og Kristiansand ) og Spjotheia-gjengen tok turen ut på Blåbærholmen for å markere riktig krysspunkt. Man utarbeidet også et orienteringskart over holmen hvor man la på både riktig og den feilaktige kommunegrensa. Allerede den gang i 2009 ante vi hva som kom til å skje.

Gampesparket er en innendørs fotballturnering som i 2024 arrangeres for 37. gang. Turneringen samler hvert år en drøss med Søgne-folk som har det gøy med fotball og bankett. Hvor mange av Søgne-bygdas innbyggere som har deltatt på Gampesparket vites ikke, men tallet er helt sikkert veldig høyt, i toppåret 1995 deltok hele 64 lag som tilsvarer rundt 500 spillere, de fleste fra Søgne.

Gampesparket er en av Norges lengst levende innendørs fotballturneringer og kjent langt utenfor de lokale kommunene. Det er også verd å nevne at turneringene i alle årene har hatt den samme turneringslederen, uten at navn nevnes………!

Utdannet innen økonomi, med lang yrkeskarriere i stålbransjen hos Leif Hubert Stål og Norsk Stål, hvor jeg har hatt flere lederjobber innen salg, innkjøp og drift.

Møt humørsprederen, orienteringsløperen, fotballspilleren, hobbyfiskeren, arrangøren og tilretteleggeren, turentusiasten, midtpunktet (ca 2 m høy) og gladgutten: Frank (Gampesparket) Solås.


1). Hva stemte du ved sammenslåing av Søgne/Songdalen/Kristiansand?

«NEI" !


2). Hva ville du stemt i dag?

"Uten tvil NEI" !


3). Hvordan har du merket sammenslåingen nå etter 3 år i den nye storkommunen?

"(For) stor avstand til administrasjonen. I forbindelse med at jeg er engasjert med diverse arrangementer i bygda i løpet av året, så merker jeg at alt er mye mer tungvint i forhold til søknader rundt tid og sted, samt at leieprisene er på et mye høyere nivå enn de var da Søgne kommune var utleier".


4). Hva mener du om en eventuell oppløsning av den nye storkommunen?

"Utfordringen blir helt klart å få satt i sammen et velfungerende team på Rådhuset og få valgt inn fornuftige politikere som handler til beste for Søgne kommune".


5). Tror du det vil bli bedre eller dårligere å eventuelt stå alene som kommune igjen ?

"Helt klart bedre. Nærhet til de styrende blir mye kortere for innbyggerne. Dette blir betyr helt klart mye for de fleste av bygdas innbyggere. God økonomi og økonomistyring av nye Søgne kommune er jeg ikke bekymret for".


6). Hva er det beste ved gamle Søgne kommune?

"Nærhet til ( alle) tjenester, lokalkunnskap, samt eierskap til egen kommune».


7). Hva er det beste ved den nye storkommunen?

«Kommer ikke på noe" !


8). Kjenner du til arbeidet interesse-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har gjort for å få Søgne kommune tilbake, og hva mener du om dette arbeidet?

"Jeg kjenner godt til arbeidet som gruppen utfører. Jeg er imponert over arbeidet og stayer-evnen som gruppen utviser, selv i en evig kamp mot motstandere innen det politiske liv i Kristiansand, samt kampen mot media som tydeligvis har valgt (feil) side».


Vi takker Frank Solås for noen morsomme samtaler, for et smittende godt humør, og for stadige påfyll av godt krydrede, muntre historier.
110 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

留言


bottom of page