top of page

ENQUETE: 8 KJAPPE Håvard Severinsen

"Født 09.11.1966 , vokst opp i Søgne, og bosatt på Sangvik. Gift med Irlin, 3 barn, 2 barnebarn

Hytte på Borøya, hvor vi tilbringer det meste av fritiden og ferier, og nyter livet.

Elektronikk utdannelse, og jobbet i databransjen siden 1988.

Jobbet i privat firma hvor jeg var medeier frem til 2001/2002. Har jobbet 1 år i Vennesla kommune før jeg begynte i Søgne kommune i 2003. Har nå 20 års fartstid i kommunen, på IT avdeling og arbeidet med det meste innenfor dette fagfeltet.

Har sittet en periode i Søgne kommunestyre fra 2003- 07 for KRF.

Var med i friidrett, turn og spilte både fotball og håndball for Søgne fra midten av 80 -tallet og til langt ut på 2000- tallet.

Var/er også engasjert i kor-arbeid, i mini-koret, ungdomskoret og generelt menighetsarbeid.

Liker fremdeles å holde meg i aktivitet, men kroppen tåler ikke lenger fotball og håndball, så da blir det rulleski, padel , og litt løpe/ rusleturer.

Er fremdeles engasjert i Søgne misjonskirke og Åpent hus. Viktig å være med på ting som er gøy, og gir energi. Holder humøret oppe.

Møt trimmeren, hytte - og livs nyteren, hobbyfiskeren, familiemannen, frikirketilhengeren og Søgneentusiasten: Håvard Severinsen

1). Hva stemte du ved sammenslåing av Søgne/Songdalen/Kristiansand?

"Jeg stemte mot sammenslåing"

2): Hva ville du stemt i dag?

«Jeg ville stemt mot sammenslåing og FOR Nye Søgne"

3): Hvordan har du merket sammenslåingen nå etter 3 år i den nye storkommunen?

"Som eier av to eiendommer i Søgne, har kommunale utgifter mer enn doblet seg, noe som nå merkes godt. Jeg har også blitt flyttet fra Søgne til torvet i Kristiansand som nytt arbeidssted. Det utgjør jo nesten en arbeidsdag i uken sånn cirka..5-6 timer til og fra jobb. Trives jo med kollegaer, men hadde mer ansvar og bedre samarbeid mellom oss 3 som jobbet i Søgne kommune. Korte veier til endringer og avgjørelser. Bedre samarbeid mellom enhetene. Større oversikt over hvor skoen trykket vedr IT-løsninger. Veldig byråkratisk og lange veier i storkommunen.

Merker også at helsestasjonen har flyttet sammen i det som kalles familiens hus til Nodeland. Er jo en del tjenester der som vi gjerne skulle hatt på Tangvall: PPT, helsestasjon osv.

Våre eldre kan bli plassert på andre steder enn i Søgne. Det tar ofte også lang tid for pårørende å få svar på søknader osv.

Er nok alltid press på tjenester i eldreomsorgen, men vi har jo fått et flott nytt bygg på Klepland som var tenkt til å huse våre egne gamle i fremtiden».

4): Hva mener du om en eventuell oppløsning av den nye storkommunen?

"Det hadde jeg sett veldig lyst på. Mye er enklere i små organisasjoner med kort vei mellom fagområder, og jeg vil gjerne bidra til å jobbe med og bygge Nye Søgne. Det er nok et ganske stort arbeid som tar litt tid, men du verden å mye mer lystig enn å drukne i byråkrati, ansvarspulverisering og laaange prosesser".

5): Tror du det vil bli bedre eller dårligere å eventuelt stå alene som kommune igjen?

"Det vil bli bedre, med mye jobb, men vi skatter jo 30-40% underveis til egen kommune igjen. Jeg tror virkelig at mange tidligere Søgneansatte vil engasjere seg og jobbe for at Nye Søgne vil bli en strålende kommune både å bo og jobbe i, og ikke minst der service frem til bruker vil bli bedre. Vi kommer også til å få en bedre og mer oversiktlig økonomi i nye Søgne kommune".

6): Hva er det beste ved gamle Søgne kommune?

"Søgne kan nå by på det aller meste vi trenger, ung, midt i livet og gammel. Nærhet til flott natur, Sjø, båtliv og alle kommunale tjenester. Et nytt sentrum som har utviklet seg til å inneholde det meste av hva vi trenger. Tommel opp for de som har satset. La oss bruke butikker og fasiliteter mest mulig".

7): Hva er det beste ved den nye storkommunen?

"Nye Kristiansand leverer bra til frivilligheten, kultur for eldre. Det er nok noe Nye Søgne kan jobbe med å forbedre i forhold til gamle Søgne. Det kan vi lære av".

8): Kjenner du til arbeidet interesse-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har gjort for å få Søgne kommune tilbake, og hva mener du om dette arbeidet?

"Jeg har jo fulgt med på arbeidet, og er mektig imponert over engasjement, saklighet, utholdenhet. Til tross for en vegg med obstruksjoner fra både administrasjon og politisk ledelse i Nye Kristiansand, har dere jobbet utrettelig med å få til denne innbyggerhøringen/avstemmingen. Jeg og mange med meg er evig takknemlig».

Vi takker Håvard for klar og tydelig tale, for engasjement, og for å ville bidra til å bygge en evt ny Søgne kommune igjen.

Vidar Ertzeid32 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page