top of page

ENQUETE: 8 KJAPPE: Kenneth Harbak.

Født og oppvokst i på Eig i Søgne. En allsidig interesse for ute- og friluftsliv allerede i guttedagene skulle følge ham hele livet.

Startet arbeidskarrieren som sykkelavisbud, etterfulgt av sommerjobber på Handelslaget, Lunde og Sørlandske bilservice (Tappen på Lunde) hvor han også hadde helgevakter.

På Videregående skole utdannet han seg til tømrer. Og det var de 10 årene innenfor tømring og som innredningssnekker som førte ham første gang i 1984 til kommunen hvor han de neste 17 årene var en del Søgne og Sogndalen brannvesen som brannmann i deltidsstilling.

I 1990 startet han som håndverker/vaktmester ved daværende Søgne ungdomsskole. 8 år senere ble han ansatt i nyopprettet eiendomsavdeling som vedlikeholdsleder, etterfulgt av Eiendomsenheten som avdelingsleder og med to vikariater som enhetsleder. I Søgne Kommune var han bl a ansvarlıg for flyttingen av bygdemuseet til Søgne Gamle Prestegård, og fikk dermed en ny bakvegg på museet oppkalt opp etter seg (Harbakveggen).

I arbeidet i kjølvannet av tvangsvedtaket, og i gruppen nei til K5, var han sentral. Og når både Songdalen og Søgne kommunestyrer sa nei til sammenslåing, folkeavstemningene likeså, trodde man at kampen var avsluttet. Men nei - det udemokratiske, politiske spillet om sammenslåingen fortsatte, og før man nærmest visste hva som hadde skjedd, forelå innstillingen fra daværende Fylkesmann Ytterdal til Stortinget, der tvangssammenslåingen om sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand ble vedtatt med en stemmes overvekt.

Etter tvangssammenslåingen i 2020, ble han med på tvangsflyttelasset til byen, og var da avdelingsleder i Boligenheten. Alle lovnadene om å hente det beste fra 3 kommuner så han lite til, og valgte å hoppe av lasset.

Fra sommeren 2020 ble han ansatt som verksmester i Agder fengsel, Mandal avdeling, før han overtok ansvaret for Aktivisering og mestring i Agder fengsel som inspektør, der han fremdeles jobber med ansvar for 45 ansatte i Froland, Mandal og Evje avdeling.

Møt den pasjonerte hummerfiskeren, allsidige friluftsmennesket (Norge på tvers i 2018 på ei uke på beina), kjentmannen i Søgne, familiemannen, vararepresentanten for Høyre i Søgne kommunestyre i to perioder, bygdemuseumsentusiasten, diplomaten, den trivelige, godslige og joviale javel-mannen, eller rett og slett en av Søgnes solide godgutter : Kenneth Harbak.


1). Hva stemte du ved sammenslåing av Søgne/Songdalen/Kristiansand?

"Et klart nei til sammenslåing».


2). Hva ville du stemt i dag?

"Finner ikke gode argumenter for å stemme noe annet. Søgne kommune vil levere bedre tjenester enn det vi får i Krsand «.


3). Hvordan har du merket sammenslåingen nå etter 3 år i den nye storkommunen?

"Nærhet til administrasjon. Nå er veien blitt mye mer tungvint å gå for å få personlig hjelp. Vi har også fått høyere skatte- og avgiftstrykk enn det vi hadde før sammenslåingen, og betydelig mer gjeld pr. innbygger i storkommunen i forhold til i Søgne kommune".


4). Hva mener du om en eventuell oppløsning av den nye storkommunen?

"Det er et tankekors at argumentasjonen som politikere og administrasjon i Kristiansen bruker om kostnader til sammenslåing, hva med alle millionene som stat og kommune har brukt på kunstsiloen. Det fokuseres på 400 mill som det vil koste med en reversering ikke 250-400 mill kr. Dette beløpet er godt anvendte penger hvor vi får en kommune som kan arbeide for bedre tjenester og ha fokuset på fremtiden sammen med våre innbyggere". Politikerne er folkets tjenere».(sitat Erik Bye).


5). Tror du det vil bli bedre eller dårligere å eventuelt stå alene som kommune igjen?

"Kommunen hadde en god økonomi og god økonomistyring. Uten tvil vil Søgne kommune være til for innbyggere og levere gode tjenester innenfor forsvarlige budsjetter. Noen tjenester vil være naturlig å samarbeide om med andre kommuner/fagområder"


6). Hva er det beste ved gamle Søgne kommune? "Uten tvil nærheten til tjenester, eierforhold til kommunen min».


7). Hva er det beste ved den nye storkommunen? "Det eneste jeg vet er at sammenslåingen medførte 1 takstsone i Kristiansand mot 2 tidligere» (billigere buss).


8). Kjenner du til arbeidet interesse-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har gjort for å få Søgne kommune tilbake, og hva mener du om dette arbeidet?" Jeg kjenner godt til det arbeidet de gjør og applauderer den innsatsen de legger ned. Anbefaler alle som støtter reverseringen å gå inn på hjemmesiden og støtte arbeidet».

Vi takker Kenneth Harbak for tankevekkende samtaler, for å ha ham som solid støttespiller og samtalepartner. Han er uten tvil "hel ved" - eikeved fra Søgne.
93 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentarer


bottom of page