top of page

ENQUETE: 8 KJAPPE: Magne Haugland

Han er født i 1955 i Kristiansand, og oppvokst i Lyngdal.

Bor i dag i Tjønneheia i Årosskogen.

Gift og har 3 voksne barn. 2 barnebarn.

Han har jobbet i over 40 år i offentlig kultur- og idrettssektor, de siste 33 år som kultursjef/rådgiver i Søgne kommune.

SGP

Av de virkelig store sakene han var med på i jobbsammenheng i Søgne kommune var kjøpet av Søgne gamle prestegård fra Vest-Agder Fylkeskommune.

Sammen med daværende rådmann i Søgne, Cay Stokkeland, ledet han forhandlingene og kjøpte Presteboligen, Stendalbygget, Grisehuset og Stabburet for kr 1.- av Fylkeskommunen. Planen var at bygningsmassen skulle istandsettes, og bli til Søgne kommunes kultursenter.

Som sagt så gjort. Bygningsmassen ble pusset opp og ferdigstilt, og den totale prislappen kom på ca kr 20 mill. Etter tvangssammenslåingen er flere aktiviteter fjernet fra kultursenteret - og sentralisert.

HALLENE

Videre fikk han belyst behovet for, og gikk i bresjen for å bygge Tinntjønnhallen, Lundehallen og 2 haller på Tangvall. Behovet for mer plass var stort - både innen skole og idrett. Det ble derfor en ny flerbrukshall i stedet for bare gymsal på Tinntjønn.

Det var også hans fortjeneste at Søgnes første kunngressbane ble til, og som han også som politiker fikk lagt inn i kommunens arealplan.

SOL

Han var første idégiver til å foreslå å få reist en skulptur i rundkjøringen på E 39 på Tangvall, og fremmet som kultursjef en politisk sak overfor Søgne Kommunestyre. Vegvesenet var hele tiden positive til planene. Utsmykningskomiteen gikk så enstemmig inn for at Sol-figuren av kunstneren Christian Sunde skulle pryde rundkjøringen. Installasjonen ble så montert.

Red. anmerk: Søgnekvinnen, Fruen fra havet eller meste kjent som Sol, er Norges eldste funn av mennesket (7910-7600 f.Kr.). Hun ble funnet i ei bukt i 1994 ved Hummervikholmen. Helge Bentsen, som fant henne, holdt på å mudre i den grunne bukta, og trodde først det var en krukke han holdt i hånda, men så viste det seg altså at det var hodeskallen til en steinalderkvinne. Det ble senere i det samme området også funnet levninger fra andre individer.

For mange, er Sol blitt selve symbolet på Søgnes stammor - den lille vevre steinalderkvinnen, ca 156 cm høy og 35-40 år gammel. Sammen med flokken sin fulgte hun iskanten nordover etterhvert som den smeltet, og havnet altså i Søgne for ca 9000 år siden.

DNA-analyser fra en av Sols tenner, skal etter planen også sammenliknes med prøver av mennesker som bor i Søgne i dag, for å se om det finnes en match.

Sol-profilen er blitt en naturlig logo for Vi som vil ha Søgne Kommune tilbake, med symbolikken om frihet og selvstendighet, livskraft og utholdenhet som en naturlig hoveddel og som inspirasjon til vårt frigjøringsarbeide. (red anmerk)

Gjennom interessen for lokal krigshistorie, fikk han idéen om å lage et minnerelieff over krigshelten Fredrik Aaros på Årosstanda. Aaros var telegrafist i kompani Linge, og tok sitt eget liv i 1943 da han ble omringet av tyske soldater mens han telegraferte illegale opplysninger.

Han er interessert i historie og da spesielt lokalhistorie om andre verdenskrig, og har skrevet 3 bøker om dette emnet.

Glad i friluftsliv, bøker og film.

Satt 2 perioder i Søgne kommunestyre for Arbeiderpartiet.

Møt den allsidige kulturarbeideren, krigshistorikeren, forfatteren, familiemannen og nå en travel pensjonist: Magne Haugland.

1). Hva stemte du ved sammenslåing av Søgne/Songdalen/Kristiansand?

"Nei til sammenslåing både i folkeavstemningen og kommunestyre".

2). Hva ville du stemt i dag?

"Ja til oppløsing av tvangssammenslåingen".

3). Hvordan har du merket sammenslåingen nå etter nesten 4 år i den nye storkommunen?

"For stor og uoversiktlig.

Tjenestetilbudet har ikke blitt bedre.

Skolene har fått reduserte budsjett.

Lang avstand og mange ledd for å nå fram selv bare med spørsmål.

Høyere kommunale avgifter.

Kulturidentiteten i Søgne ivaretas ikke, men svekkes; jfr. bla.17. mai-organiseringen, 80-års markering av krigshelten Fredrik Aaros.

Manglende brøyting i boligområdene.

Redusert kommunal beplantning i bla. Tangvall sentrum.

Manglende vedlikehold av kongemonogrammene og vardene i Ny-Hellesund".

4). Hva mener du om en eventuell oppløsning av den nye storkommunen?

"For å rette opp i en udemokratisk tvangssammenslåing, er det på sin plass med en ny folkeavstemming.

Synes at det har vært svært umusikalskt av ordførerne og flertallet i bystyret å hindre en folkeavstemning og derved opprettholde en «okkupasjon» av sine nabokommuner. Dersom det meste hadde blitt bedre i storkommunen, så ville jo folk i Søgne ha stemt et rungende JA til å fortsette i storkommunen".

5). Tror du det vil bli bedre eller dårligere å eventuelt stå alene som kommune igjen?

"Det kan bli et spennende prosjekt å bygge en ny kommune, med nye politikere som vil ivareta Søgnes identitet og behov.

Dersom Søgne fortsatt blir en del av Kristiansand, tror jeg det på sikt vil bli enda mer tydelig at Søgne blir en sovebydel i Kristiansand, med svekket identitet, stagnert utvikling og forfall i viktige innbyggertilbud".

6). Hva var det beste ved gamle Søgne kommune?

"Nærhet til tjenester og politikere.

Innbyggerne, lag og foreninger ble sett og tatt på alvor.

Hadde en rekke tilbud, bla. til barn og unge, som gjorde det attraktivt å bosette seg her.

Sosiale problemer som oppsto ble oppdaget tidlig og ble tatt fatt i raskt.

Herre i eget hus, bla. i arealpolitikken".

7). Hva er det beste ved den nye storkommunen?

"Muligens at noen fagmiljøer har blitt styrket".

. Kjenner du til arbeidet interesse-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har gjort for å få Søgne kommune tilbake, og hva mener du om dette arbeidet?

«Jeg har fulgt med i arbeidet og argumentasjonen som «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har drevet med. Synes at interesse-gruppen har gitt en viktig stemme til lokaldemokratiet og selvstendighet. Med gode og saklige argumenter har «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» talt makta og maktovergrep midt imot".

Vi takker Magne Haugland for innblikk i deler av Søgne kommunes kulturhistorie. Vi takker for å bli minnet om vår identitet og hvor vi kommer fra. Og ikke minst takker vi for at han er en av oss som har tatt et tydelig valg for rettferdighet, selvstendighet og lokaldemokrati.


Foto: Arne Lunde.

85 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page