top of page

ENQUETE: 8 KJAPPE: Merete Frøystad Soltveit

Merete Frøystad Soltveit er oppvokst på Tornes i Møre og Romsdal. Utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og ledelse. Har bodd i Søgne siden 1993. Gift med Runar, to voksne barn og en bonus datter.

Jeg har arbeidet på Sørlandet sykehus, hjemmetjenesten og innenfor den kommunale psykiske helsetjenesten i over 30 år. De siste 10 årene har jeg vært avdelingsleder innenfor fagfeltet psykisk helse. Jeg liker ellers å være i aktivitet, gå turer i skog og mark og er nok over snittet glad i å bestige fjell og topper. Ellers er jeg vel det man kaller et «familiemenneske» som trives best sammen med venner og familie.

Møt familiemennesket, turelskeren, topptursamleren, mellomlederen og ærligheten selv: Merete Frøystad Soltveit.

1). Hva stemte du ved sammenslåing av Søgne/Songdalen/Kristiansand?

Jeg stemte nei.

2). Hva ville du stemt i dag?

Jeg ville stemt nei.

3). Hvordan har du merket sammenslåingen nå etter 3 år i den nye storkommunen?

Økt byråkrati, med små og store prosesser som er svært tidkrevende, og der mye tid går med til møter og kjøring inn til Kristiansand sentrum. Samtidig er det også en kjent problemstilling at Kristiansand har en svært anstrengt økonomi, noe som vil prege kommunen i uoverskuelig fremtid. Tjenestene blir redusert ned på Kristiansands nivå, noe kommunens toppledelse selv erkjenner. Dette innebærer at tjenester ut til innbyggerne nedjusteres eller blir borte. Et eksempel er «Drop-in» (tilbud til personer med lettere psykiske utfordringer) som ble lagt ned i Søgne og Songdalen.. Det kan også nevnes at gjennom dagens tjeneste vil eksempelvis en mor som nettopp har født, og med lettere depresjon, i stor grad bli henvist til selv å oppsøke «Drop-in» i Kristiansand sentrum for å få en samtale. Tidligere ble kvinner i en slik krevende situasjon ivaretatt i eget hjem.

Jeg opplever også at fagmiljøene og samarbeidsarenaene er vesentlig redusert.

4). Hva mener du om en eventuell oppløsning av den nye storkommunen?

For Søgnes innbyggere, sett fra den tjenesten jeg representerer, er jeg overbevist om at det ville være det aller beste. Vi kan sammen gjenopprette store, gode og robuste fagmiljøer. I gamle Søgne samarbeidet vi tverrfaglig, hadde organiserte arenaer for utveksling av kompetanse sammen med blant annet habiliteringstjenesten, familiesenter, helsesykepleiere, barnevern, lærere, jordmødre, leger og spesialisthelsetjenesten.

Gamle Søgne kommune hadde forøvrig lavest antall liggedøgn i DPS, og lavest bruk av psykiatrisk poliklinikk år etter år sammenlignet med omkringliggende kommuner, inkludert Kristiansand (sett i forhold til innbyggertallet).

En viktig del av kommunereformen er å skape bedre velferdstjenester der folk bor. I Søgne er det mange som erfarer det motsatte. Vi må også huske på at Søgne ikke var en spesielt liten kommune, tvert i mot større enn gjennomsnittet.

5). Tror du det vil bli bedre eller dårligere å eventuelt stå alene som kommune igjen?

Jeg mener det vil bli bedre. Mange mennesker har flyttet til Søgne for å komme nærmere det kommunale tjenestetilbudet, noe de vil få gjennom Søgne som egen kommune. Vi vil få tilbake muligheten for utvikling av tjenester i tråd med innbyggernes behov. Vi blir eldre, får barn og barnebarn som vil være i behov for gode tjenester. Fokus må være på fremtiden, og det vi skal bygge og gi videre til fremtidige generasjoner.

6). Hva er det beste ved gamle Søgne kommune?

Nærhet til tjenestene, og gode tjenester. Store tverrfaglige fagmiljø, der vi også har lyttet til de beste fagmiljøene i andre byer og naboland, vi var fremoverlente med fokus på kompetanseutvikling og bærekraftige tjenester. Mitt inntrykk er at vi hadde en kommune der folk ble sett, hørt og følte seg inkludert.

7). Hva er det beste ved den nye storkommunen?

Det er viktig å skille mellom sak og person. Det er mange flotte dyktige mennesker i stor kommunen, jeg trives godt på jobb med flotte kollegaer som virkelig ønsker å bety en forskjell og bidra til produktive og bærekraftige endringer.

8 ). Kjenner du til arbeidet interesse-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har gjort for å få Søgne kommune tilbake, og hva mener du om dette arbeidet?

De har gjort en fantastisk jobb. God informasjon er formidlet ut til innbyggerne på en saklig og relevant måte. Jeg opplever kampen som denne gruppen har ført som en seier for demokratiet vårt. Uten denne interessegruppen hadde nok mange kapitulert, og akseptert den uretten som ble begått. Og jeg har veldig stor respekt for lokaldemokratiet, uansett utfall.

Vi takker Merete for en samtale med et menneske med meningers mot. Dette har gjort dypt inntrykk.109 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page