top of page

ENQUETE: 8 KJAPPE - MORTEN MOSBERG


 

Han omkranses av en usynlig autoritetsboble. Bestemt, med tindrende klar tale, og et kroppsspråk som ikke kan mistolkes. Litt sånn gammeldags kapteinstype.

Faktaorientert, etterrettelig og opptatt av dokumentasjon for egne og andres meninger.

Født og oppvokst i Søgne med datidens gutteinteresse for hjemmemekka go-carts med plenklippermotor.

Hadde egentlig tenkt å bli statsviter, men trangen til mer praktisk arbeid førte til at han som 19-åring mønstret på MT Polyviking i Rasmussens rederi. Dermed var yrkesvalget gjort.

10 år etter, som 29-åring, førte han sitt første Rasmussenskip som kaptein i utenriksfart.

I 2007 ble Transocean, med selvgående, flyttbare boreinnretninger i Nordsjøen, arbeidsplass for den da to-barns familiefaren, og i dag er han leder for riggens Marine Department, med to uker offshore og fire uker hjemme.

Aktiv medlem av Greipstad pistol-klubb, med revolver som foretrukket våpen.

Trives best i Søgneskjærgården sommerstid - på broen på egen båt.

Møt tre-barns-faren, navigatøren, kapteinen, og tallknuseren Morten Mosberg (48) og les hva han mener om kommunesammenslåingen.


1). Hva stemte du ved sammenslåing av Søgne/Songdalen/Kristiansand?

«Jeg var off-shore for en lengre periode, og stemte dermed ikke».


2). Hva ville du stemt i dag?

«Når avstanden mellom hva vi har fått, og hva vi ble lovet, er så stor som den har blitt, bestemte jeg meg for å engasjere meg fullt ut med å få Søgne kommune tilbake. Dermed er svaret et tindrende klart nei til sammenslåing».


3). Hvordan har du merket sammenslåingen nå etter 2 1/2 år i den nye storkommunen?

«Først og fremst betydelig høyere eiendomsskatt og kommunale avgifter. I tillegg er tjenestetilbudene innen spesielt skole og omsorg blitt vesentlig dårligere. Og så er det jo innlysende at det er mer byråkrati og lengre kommandolinjer i en større organisasjon, og dermed mer tungvint å nå frem med saker man gjerne skulle ha belyst.


4). Hva mener du om en eventuell oppløsning av den nye storkommunen?

«Vi har nå en unik mulighet til å reetablere Søgne kommune med «skreddersøm». Det betyr at tjenestene blir tilpasset bygdas og befolkningens behov. I tillegg vil den økonomiske situasjonen bli betydelig mer forutsigbar og oversiktlig».


5). Tror du det vil bli bedre eller dårligere å eventuelt stå alene som kommune igjen?

"Det vil utvilsomt bli bedre både på kort og lang sikt. En langsiktig forutsigbarhet er nøkkelen til trygghet for kommunens innbyggere. Vi ser mange eksempler på at i andre sammenslåtte kommuner, har det blitt stagnasjon og avmagring i de tidligere bygdekommunene».


6). Hva er det beste ved gamle Søgne kommune?

«Nærheten til tjenestilbudene og følelsen av tilhørighet til de oppgaver og tilbud en kommune har for sine innbyggere. Ikke en fremmedgjøring av enkeltmennesket slik vi opplever nå i storkommunen».


7). Hva er det beste ved den nye storkommunen?

«Jeg har tilgode å finne en eneste liten ting som er bra eller har blitt bedre ved den nye storkommunen».


8). Kjenner du til arbeidet interesse-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har gjort for på få Søgne kommune tilbake, og hva mener du om dette arbeidet?

Morten humrer litt over spørsmålet, og sier med «politikerstemme»: Æ tror æ må erklære mæ inhabil til dette spørsmålet, for æ kjenner endel som jobber i gruppa».

Vi takker Morten for klare og tydelige svar, og er oppriktig glade for at han er på vårt lag. Du kødder nemlig ikke med med en grovkalibret revolver!


Kilde og foto: Vidar Ertzeid

238 visninger

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page