top of page

ENQUETE: 8 KJAPPE - Per Gunnar Salomonsen

Født og oppvokst på Vaglen ved Torvefjorden, der oppveksten på guttevis bestod i båt - og uteliv. Første båten hans var en gammel livbåt som han fikk av sin bestefar på Ålo. Den kom aldri i bruk og ble relativt kjapt byttet ut med en flatbunnet pram.

Båtlivet har fulgt 69-åringen siden de første åretakene i Torvefjorden, og hver sommer var det båtturer langs kysten fra Stathelle til Mandal.

På skolen var det matematikk som tidlig var favorittfaget, som igjen resulterte i eksamen artium på reallinja.

Tekst og Foto: Vidar Ertzeid


I 1973 begynte han på Televerkets Ingeniørutdanning (2 1/2 år), og ble værende i konsernet i 44 år. Han fikk fast stilling i Skien Teleområde, og bosatte seg i Porsgrunn. Giftet seg, og fikk to barn, og i 1982 flyttet familien til Skien.

Ved siden av vanlig ingeniørarbeid, fenget fagforeningsarbeidet den unge Søgnemannen, som etter hvert gikk gradene i fagforbundet - fra tillitsvalgt i Skien til hovedtillitsvalgt i Telenor-nett.

De store omstillingene og nedbemanningene i Televerket/Telenor startet i 1993, og dette ble en hovedoppgave for mange tillitsvalgte å handtere fra da av.

I 2000 ble han valgt til konserntillitsvalgt for den gang ca 14000 ansatte, og var dermed sentral tillitsvalgt ved flere store og spennende omstillings- og personal - prosjekter.

I disse prosessene, som resulterte i mer enn halvering av arbeidsstokken i den norske delen av konsernet, var det alltid menneskene i prosessene som stod sentralt for Søgnemannen. Han hadde alltid vært interessert i folk, og hvordan de hadde det, Dermed ble hjelp til å finne individuelle løsninger og bistå ved omstillinger på mange måter hans kjennetegn og styrke.Den politiske interessen ble unnfanget allerede under utdannelsen, og SV var et naturlig valg med hans interesse for å hjelpe andre mennesker. Han var innom både kommune- og fylkespolitikk i Skien og Telemark før han i 2006 flyttet tilbake til Søgne og ble ukependler til Oslo frem til pensjonsalder i 2017.

Han har stått nede på SV lista ved flere valg i Søgne og vært 1. vara til bystyret i Kristiansand. Nå er han 2. vara til bystyret.

Hos begge barna har politikk vært heltidsbeskjeftigelse. "Vi prater mye politikk sammen, ikke enkeltsaker, men mer politiske prosesser» sier han.

Når han med ny samboer samler storfamilien med 2 barn, 3 bonusbarn, alle med partnere, og 6 barnebarn rundt kjøkkenbordet i Stråveien på Stausland, blir det ikke så mye politikk-snakk» humrer 69-åringen. Da er barnebarna mer hovedtema.

En litt ukjent side ved fagforeningsmannen er hans brennende interesse for modell-tog og modell-jernbane. Det er en interesse han har hatt siden han fikk sitt første Märklin tog som 10 åring.

Og det har virkelig blitt mange tog siden den gang. Resultat er et 25 m 2 oppbygd innendørsanlegg med alt det en togtur i Norge kan inneholde, og også skinneganger i hagen til sommerbruk. Et stort antall lokomotiver, både norske og utenlandske, opereres fra en liten sentral midt i anlegget.

Det er ikke et eneste ett av lokomotivene som ikke er modifisert inni. Noen har fått ny motor mer enn en gang. Hobbyen har, med det å bygge anlegg og mekke motorer, vært en god avkobling fra den ansvarsfulle jobben han har hatt.Møt fagforeningsmannen, politikeren, forhandleren, storfamiliemannen, modelltog-entusiasten, skjærgårdsnyteren og brobyggeren: Per Gunnar Salomonsen og les hva han mener om kommunesammenslåingen/oppløsningen.


1). Hva stemte du ved sammenslåing av Søgne/Songdalen/Kristiansand?

"Jeg stemte bestemt nei til sammenslåing".


2). Hva ville du stemt i dag?

"Jeg ville stemt nei enda mer bestemt".


3). Hvordan har du merket sammenslåingen nå etter 3 år i den nye storkommunen?

"Det har vært en rad av løftebrudd i disfavør Søgne/Songdalen.

Det var egentlig ikke en sammenslåing. Kristiansand «spiste» S/S.

Dårligere vilkår for oppvekstsektoren og eldreomsorgen.

Flere lag med ledernivå der det er langt fra saksbehandler til sjef med

avgjørelsesmyndighet. Enda verre blir det da fra innbygger til de som tar avgjørelser i kommunen".


4). Hva mener du om en eventuell oppløsning av den nye storkommunen?

"Når det er begått en grov feil, må den gjenopprettes. Vi må ha ny folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen. Resultatet av denne må avgjøre om nåværende Kristiansand kommune skal bestå eller om det blir oppdeling".


5). Tror du det vil bli bedre eller dårligere å eventuelt stå alene som kommune igjen?

"Det vil ta litt tid før vi er på plass igjen i en ny Søgne kommune. Det er en stor og grundig jobb som skal gjøres".


6). Hva er det beste ved gamle Søgne kommune?

"Identiteten og den politiske prioriteringen av unge og eldre".


7). Hva er det beste ved den nye storkommunen?

"I enkelte sektorer har jeg hørt at det er mer robuste fagmiljøer. Dette kan vi løse ved et godt, interkommunalt samarbeid."


8). Kjenner du til arbeidet interesse-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har gjort for å få Søgne kommune tilbake, og hva mener du om dette arbeidet?

"Interessegruppen har vist en utrolig stayer - vilje. Den står det stor respekt av. Arbeidet med å holde saken varm i den offentlige debatt er krevende, men svært viktig. I tillegg jobbes det seriøst i forhold til besluttende myndigheter. Det er noe offentligheten hører mindre om, men det er ikke mindre viktig for det".

Vi takker Per Gunnar for noen usedvanlig interessante timer sammen. Og jeg er ganske sikker på at vi kommer til å snakke betydelig mer om Søgne-saken i tiden som kommer.

74 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page