top of page

ENQUETE: 8 KJAPPE - Per Gunnar Stensvaag

FØDT I BERGEN, OPPVOKST OG BOSATT I TRYSIL. LOKALPOLITIKER. PENSJONERT FLYKAPTEIN I SAS MED 24000 TIMER + I LUFTA. (CA 40 GANGER TIL MÅNEN). AMBULANSE - OG RUTEFLYGER PÅ KORTBANENETTET I NORD-NORGE. NORGESMESTER I HANGGLIDING, MED 5 PLASS I VM SOM BESTE RESULTAT. EN HABIL VETERANSKØYTELØPER MED 445 PLASS PÅ «ADELSKALENDEREN». (HJALLIS ER PÅ 495 PLASS). FAGDOMMER I «KVITT ELLER DOBBELT», EMNE "NORSKE KOMMUNER». AKTIV SAMFUNNSDEBATTANT MED SPESIELT ENGASJEMENT MOT SENTRALISERING. ATTRAKTIV FOREDRAGSHOLDER OG SKRIBENT MED ET TRESIFRET ANTALL FOREDRAG LANDET RUNDT. FORFATTER AV BOKA "KAOSREFORMENE, PROSESSENE SOM FØRTE FRAM TIL SAMMENSLÅINGER AV FYLKER OG KOMMUNER UNDER REGJERINGEN SOLBERG BIND I"(SJEKK LINK I KOMMENTARFELTET UNDER FOR Å KUNNE LESE BOKA) SAMT MEDFORFATTER AV BOKA "FOLKESTYRE ELLER ELITESTYRE». MØT VÅR MANGEÅRIGE KUNNSKAPS- FAKTA- OG INSPIRASJONSMENTOR: PER GUNNAR STENSVAAG (66) OG LES HVA HAN MENER OM KOMMUNESAMMENSLÅINGEN.


1). Hva stemte du ved sammenslåing av Søgne/Songdalen/Kristiansand? "Som innbygger i annen kommune hadde jeg dessverre ikke stemmerett hverken i Søgne eller Songdalen. Om jeg hadde vært så privilegert, ville det ha blitt et rungende nei til sammenslåing og et like rungede ja til det lokale sjølstyret».

2). Hva ville du stemt i dag? "Kunne ha vært fristende å melde flytting til Søgne eller Songdalen (helst begge) bare for å få gleden av å stemme nei, nei, nei til storkommunen».

3). Hvordan har du merket sammenslåingen nå etter 2 1/2 år i den nye storkommunen? "Som observatør fra sidelinjen har jeg merket all støyen og misnøyen som har sin bakgrunn både i en helt hårreisende prosess som førte fram til sammenslåingen og resultatet av den. Utviklingen så langt, og ikke minst på lengre sikt, leder ubønnhørlig av følgende naturlov: «Enhver sentralisering av makt fører også til sentralisering av tjenester, aktivitet og folk».

4). Hva mener du om en eventuell oppløsning av den nye storkommunen? "Bør skje snøggast mulig".

5). Tror du det vil bli bedre eller dårligere å eventuelt stå alene som kommune igjen? "Mye bedre. Undersøkelser viser at «Størst av alt er storleiken» ikke bør være et ledende bibelord i sammenheng med kommunesammenslåing. Tvert om er det heller slik at tilfredsheten med tjenestene er omvendt proporsjonale med kommunestørrelsen. En mellomstor og absolutt levekraftig kommune som Søgne er - kommer i fremtiden til å kunne levere bedre tjenester enn det en storkommune kan gjøre».

6). Hva er det beste ved gamle Søgne kommune? "Tradisjon, tilhørighet, vel arrondert, passe stor og derved oversiktlig. Etablert allerede i 1837 og, som en av veldig få, så godt som uforandret siden den gang inntil 01.01.20 (Unntak: i 1964 ble Stubstadområdet med 9 innb. fra Holum og Brunvatnet krets med 44 innb. fra Øyslebø grensejustert inn i Søgne). Søgne burde altså ha vært verneverdig bare av den grunn. Tangvall er et ubestridt sentrum slik at lokaliseringsstrid blir en mindre aktuell problemstilling».

7). Hva er det beste ved den nye storkommunen? «Pass." . Kjenner du til arbeidet interesse-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har gjort for å få Søgne kommune tilbake, og hva mener du om dette arbeidet? "Ja. Et veldig viktig arbeid og gruppen opptrer svært ryddig og profesjonelt».

Vi takker Per Gunnar for tindrende klar tale, for vennskap, utilslørt humor og mye latter. Vi ser frem til møter med deg og Søgnes befolkning utover høsten og vinteren.


45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page