top of page

ENQUETE: 8 KJAPPE - Terje Nuland

Født og oppvokst i Flekkefjord, der familien bodde i 13 år. Og det var her interessen og grunnlaget for friluftsliv, jakt og fiske ble lagt. Sjøen og heia ble hans elementer. Flyttet etter hvert til Grim, Kristiansand, der «Katta» ble unnagjort før militærtjeneste på NATO-hovedkvarteret, Kolsås.

Deretter fulgte 4 år som skogsarbeider for Treschow-Fritzøe og for ulike skogeiere i Nordmarka, samt tankbilsjåfør om sommeren.

Utdannelsen tok han i Bergen og Trondheim i geomatikkfaget (landmåling, kartografi m.m.) med første jobben i Sjøkartverket med kartlegging av ytre Oslofjord.

I 1984 fikk han et års-vikariat som landmåler i Søgne før han flyttet til Rysstad i Setesdal der han jobbet i 4 år for Landbruksdepartementet med prosjektering av skogsveier, og andre forhold innen jord- og landbruk.

Tilbake i Søgne i 10 år som landmåler og oppmålingsingeniør, før han ble ansatt hos Statens kartverk (96-98).

Fast adresse på Udjus fra 1991, der han satte i gang med totalrestaurering av nykjøpt bolighus fra 1751. Også et nedfalls uthus ble gjenstand for omfattende ombygging, og hele eiendommen fremstår i dag som særdeles nennsomt restaurert. Det er utvilsomt et hus med sjel.

Etter hvert ble den digitale revolusjon introdusert i geomatikkfaget med digital kartografi, analysefunksjoner og mer presis landmåling. Tilbake i Søgne igjen fram til 2006-2008 da han var ansatt hos Fylkesmannen (Statsforvalteren), og så Søgne igjen som leder av oppmålingsavdelingen og til slutt også arealenheten i Søgne kommune (2008-2020) der hans arbeid med digitalisering innen fagfeltet kart- og oppmåling gjorde at Søgne kommune lå helt fremst i landet med bruk av det digitale verktøyet.

Under kommunesammenslåingen 01.01. 2020 ble han med på flyttelasset til Kristiansand, der han ledet avdelingen for matrikkel/eiendomsoppmåling/geografiske informasjonssystemer og eiendomsskatt i 2 år.

Han var også styremedlem og nestleder i hovedstyret for geomatikkbransjens organ Geoforum i 8 år. Pensjonist fra 2022.

Av fritidsinteresser rangeres seiling høyest. 35 års «fartstid» på egne båter opptil 47 fot (Hunter) i inn- og utland, og med Flying Dutchman som ungdomstidens favoritt, vitner om habile sjø- og seilerkunnskaper.

Som en god hobby nummer to kommer fart, spenning og motor, der en for tiden Aston Martin 2007 mod står sirlig innpakket som verdig representant for interessene - innerst i verkstedet og vegg i vegg med bolighuset.

Et verksted som forøvrig 66-åringen uttrykker at han «er innom» hver eneste dag. Her foregår et nøye valgt vekselvirke mellom metall - og trearbeid.

Ser man på resultatene av verkstedarbeidet, med demontering av motorer - og til det fineste trearbeid, skjønner vi at her finnes ingen tilfeldigheter. Det hele virker gjennomtenkt, profft og ikke minst grundig gjennomført. Her rår en livsstil.

Møt geomatikkingeniøren, landmåleren, prosjektlederen, skogsarbeideren, mekanikeren, snekkeren, seileren, jegeren, fiskeren, friluftsmannen, to-barns faren, ektemannen og nå pensjonisten Terje Nuland (66), og se hva han mener om kommunesammenslåingen.

1). Hva stemte du ved sammenslåing av Søgne/Songdalen/Kristiansand?

"Nei til sammenslåing"

2). Hva ville du stemt i dag?

"Løsrivelse fra Kristiansand og reetablering av Søgne kommune"

3). Hvordan har du merket sammenslåingen nå etter 3 år i den nye storkommunen?

"Rent personlig merket jeg det selvsagt som en stor og på sett og vis interessant omstilling ved at jeg var med på sammenslåingsprosessen gjennom jobben min, og rakk å arbeide i nye Kristiansand i 2 år deretter.

Men nå, etter tre år, og med "innbyggerhatten" på hodet, ser og opplever jeg at mennesker jeg kjenner godt, både som næringsdrivende og privatpersoner, er skuffet over avstanden, den større kompleksiteten og kommunikasjonsformen som oppleves mellom administrasjon og innbyggere.

Jeg er heldig og har ennå ikke hatt nærkontakt med "byråkratitrollet" helt direkte selv. Ikke desto mindre ser og oppfatter jeg hvordan fremmedgjøring og avstand mellom innbygger og administrasjon føles og virker."

4). Hva mener du om en eventuell oppløsning av den nye storkommunen?

"En kommunes aller viktigste oppgave, selve idéen til hva en kommune er, handler om å betjene innbyggerne, både som grupper og enkeltindivider, Dette er lokaldemokratiet, og utøves av politikere og forvaltes av administrasjon og fagavdelinger.

Vi tar for gitt at våre folkevalgte og forvaltningen for øvrig støtter opp om denne styringsformen, at folkeavstemninger på laveste nivå danner basis for de viktige politiske veivalgene, og at vårt øverste myndighetsorgan, Stortinget, fatter sine avgjørelser basert på korrekt saksfremstilling.

Når disse instansene svikter ut fra forutsetningene, ja da blir i alle fall jeg veldig skuffet. I ettertid har disse følelsene gått over til å bli et sterkt ønske om at prosessen må bli gjort på nytt. Utfallet kan bli det ene eller det andre, men rett skal være rett. Og så kan vi gå videre derfra.

For tre år siden, på tross av min stemmegiving og når det ble som det ble, lot jeg meg likevel motivere til virkelig å forsøke å legge bredsida til for å være med på å skape en ny og god kommune. Det var tidvis interessant og spennende arbeid. Og jeg ser at innenfor enkelte fagområder er tjenestekvaliteten blitt meget god basert på kunnskap og godt samarbeid hos dyktige fagpersoner.

I sammenslåingsprosessen var det et mantra som gikk igjen; lokaldemokratiet skulle ikke svekkes, og det skulle opprettes bydelsutvalg med myndighet. Og det beste fra hver kommune skulle dessuten ivaretas og videreføres kvalitetsmessig inn i nye Kristiansand. Men når jeg forsøker å se den nye kommunen, ut fra mitt perspektiv, ser det ut til at det store lokomotivet "gamle Kristiansand" i stor grad ruller videre med arbeidsform og rutiner som fantes der tidligere.

Gamle Søgne kommune hadde absolutt forbedringspotensiale, men jeg kjenner likevel på at den nye kommunen i sum fungerer dårligere for innbyggerne her enn hva som burde vært tilfelle. For min del tror jeg vi i Søgne vil være mest tjent med å være en egen kommune. Vi blir dessuten om ikke lenge en "idealkommune" i størrelse (ref. J.T.Sanner) når bl.a. Kjellandsheiaområdet er utbygd, dvs. ca 17-18.000 innbyggere."

5). Tror du det vil bli bedre eller dårligere å eventuelt stå alene som kommune igjen?

"Jeg tror det vil bli krevende i starten, men på sikt vil det bli mye bedre."

6). Hva er det beste ved gamle Søgne kommune?

"Jeg er muligens litt inhabil, men avstanden mellom administrasjon og innbyggere var i alle fall mindre.

Lokalkunnskap om kommunen var stor innenfor alle sektorer og fagområder, og ansvarsområdene var tydelige.

Det var 27 politikere i kommunestyret som absolutt alle hadde fokus på Søgnes ve og vel - ut fra sine politiske ståsteder."

7). Hva er det beste ved den nye storkommunen?

"Det er utvilsomt mange dyktige fagpersoner der, og det er også nødvendig når man skal forvalte komplekse oppgaver under et budsjett på 10 mrd.

Kristiansand, nye eller gamle, er regionhovedstaden vår, med mange kulturtilbud, handel og næringsliv, havn og industri, som vi gjerne kan være stolte av."

Kjenner du til arbeidet interesse-gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har gjort for å få Søgne kommune tilbake, og hva mener du om dette arbeidet?

"Jeg kjenner litt til interessegruppa, helst gjennom Facebook, men også litt via venner og bekjente som snakker varmt om arbeidet.

Særlig blir det lagt merke til sakligheten, etterprøvbarheten og den hyggelige tonen som gjennomgående preger innsatsen gjennom f.eks. avisinnlegg, kontakt med styresmakter og referansepersoner.»

Vi takker Terje for samtalene og åpenheten hans. De reflekterte svarene hans gjør sterkt inntrykk.

Han vet hva han snakker om.


Kilde og tekst : Vidar Ertzeid

274 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page