top of page

Fastlegenes vilkår i fremtidens Søgne

Vi som vil ha Søgne kommune tilbake, mener at Søgne som egen kommune vil ha de beste forutsetningene for å gi det beste tjenestetilbudet til Søgnes innbyggere. Det betyr at legesentre og fastleger får motiverende og hensiktsmessige vilkår.av Vidar Ertzeid, for styret i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake»Vi setter pris på de siste dagers fokus på fastlegenes arbeidsforhold. Selv om debatten og ordskiftet til tider ble litt skarp, har vi fått fokus dit vi ønsket.


La oss klargjøre dette:

En kommune kan (må ikke) pålegge fastleger med hjemmel innenfor kommunen å jobbe inntil 20% med kommunale oppgaver. Disse kommunale oppgavene er i all hovedsak tilsynslege mot institusjon, smittevern, flyktninger, helsestasjon osv.

En kommune kan også pålegge fastlegene å ta vakter på legevakt. Omfang er ikke definert, men er gjenstand for forhandlinger i den enkelte kommune.

Søgne er mer enn stor nok til å ansette en egen tilsynslege. Legeforeningens egen veileder for «Norm for legetjenester i sykehjem (legeforeningen.no) viser at en 100% stilling som tilsynslege dekker 80 beboere.


Ressurspersoner på området som vi har vært i kontakt med anslår grovt at det vil være behov for ca. 250-300% legestilling(er) for å ivareta de kommunale behovene til en kommune på Søgnes størrelse, (eksklusiv legevakt-tjeneste), fordelt slik: Helsestasjon og skolelege 50-60%, tilsynslege 150%, kommune- og smittevernslege 50-100%.

Vi har stor forståelse for at legene på Søgne legesenter ikke ønsker en situasjon hvor dette arbeidet blir pålagt dem, i tillegg til den jobben de gjør som fastleger. Men vi undres over at det forhåndskonkluderes med at det er slik det vil bli i fremtidens Søgne.


Det blir hverken færre eller flere leger ved en løsrivelse, og pasientene er de samme.

Når organiseringen av primærhelsetjenesten i Søgne skal utformes, er vi sikre på at organiseringen vil bli fordelaktig for både pasienter og helsepersonellet. Det er i hvert fall helt sikkert at Søgne vil ha økonomiske muskler til å finne gode løsninger for alle parter.

Det er varierende hvor mye penger de enkelte kommunene bruker på tilskudd til fastleger. Kommunenes evne til å tiltrekke seg fastleger og generelt gi attraktive bo-og fritidstilbud, er varierende, og danner grunnlag for hvor mye penger som må brukes.

I Kristiansand ble det i 2023 brukt ca 43 millioner til fastlegene. Beløpet beregnes pr. pasient den enkelte lege har på sin liste. Kristiansand kutter allerede i 2024 dette beløpet til ca 32 millioner og videre til ca 21 millioner i 2027.


Vi mener det er en illusjon å tro at staten vil komme inn og gjøre fastlegeordningen god nok, og at denne halveringen av kommunens kostnader til fastlegene som Kristiansand legger opp til, ikke er gjennomførbar. Det vil igjen gå ut over stønadsgrunnlaget.

I 2027 vil det koste Søgne kommune kr 2,4 millioner å matche Kristiansands tilskudd. Eller 4,8 millioner for å videreføre 2023 nivået fra Kristiansand.


Vi som vil ha Søgne kommune tilbake består ikke av kommende politikere. Det ønsker ingen av oss å være. At vi har nådd målet vårt om å få til en folkeavstemning, viser at vi har hatt en betydelig påvirkningskraft i denne viktige debatten. Dette arbeidet ønsker vi å fortsette med inn i det gryende, politiske miljøet i en ny Søgne kommune. Her vil fastlegenes arbeidsforhold og nærhet til pasientene sine spille en betydelig rolle.

Vi ønsker, og vil arbeide for, at fastlegene i en fremtidig Søgne kommune, skal få de beste mulige forhold og vilkår å jobbe under.


Allerede under vårt folkemøte den 11.01.2024 på Søgne Gamle Prestegård, vil kommende politikere i Søgne holde innlegg, der fastlegenes rolle og arbeid vil bli belyst.

Med Søgne kommunes attraktive beliggenhet, en ypperlig infrastruktur, og en solid fremtidig økonomi, mener vi at rekruttering av kvalifisert personell innen helse og omsorg og spesielt til fastlegestillingene, vil komme naturlig og av seg selv. En slik rekruttering har tidligere aldri vært noe problem i Søgne.

94 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page