top of page

Frivillighet eller tvang? En studie av nasjonale myndighetersstyring av kommunereformen


Kristen Rusaanes har skrevet en meget bra masteroppgave der temaet er nasjonale myndigheters styring av den kommunereformen som ble lansert i 2014.


"I kommunereformen ligger prinsippet om frivillighet til grunn for endringer av kommunestrukturen, noe som representerer en styringsutfordring for myndighetene: Hvordan få til omfattende endringer i kommunestrukturen når man i utgangspunktet er avhengige av tilslutning fra kommunene? Dette er bakteppet for min problemstilling, der jeg spør hva som karakteriserer nasjonale myndigheters styring av kommunene i kommunereformen. "


Les hele oppgaven her:
69 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page