top of page

Gebyr øker kraftig allerede ved årsskifte

I intensjonsavtalen om etablering av Nye Kristiansand skrev Fellesnemda, ledet av nåværende kommunedirektør i Kristiansand, Camilla Dunsæd, og med representanter for alle tre kommunene: «Det samlede skatte- og avgiftsnivået i den nye kommunen skal ikke øke fra dagens nivå, som følge av kommunesammenslåing. Det skal gjennomføres en vurdering av konsekvensene av en omlegging. Kostnadseffektiviseringsgevinster som følge av sammenslåingsprosessen skal tas ut i form av bedre kommunale tjenester og lavere offentlige avgifter.»

Tidligere ordfører Harald Furre om kommunale avgifter: «De kommunale avgiftene i Kristiansand er betydelig lavere enn i Søgne. I tillegg til eiendomsskatt betaler vi som kjent kommunale avgifter til vann, kloakk, søppel og feiing. Disse avgiftene er høyere i Søgne enn i Kristiansand».


Les saken om økte kommunale avgifter her:Vidar Ertzeid, "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake"

103 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page