top of page

Grunnleggende feil i demokratiforståelse blant makta i gamle Kristiansand!

Etter en lang og vedvarende overkjørsel av folkeviljen i Søgne og Songdalen og mange «vanlige folk» i Kristiansand, hevder nå samme makta seg å være utsatt for en overkjørsel fra regjeringen.Foto: Vidar ErtzeidJa, det ynkes over å ikke få beholde den tvangssammenslåtte stor-kommunen som ble til etter egen overkjørsel av innbyggernes vilje i småkommunene! Vi har medfølelse med ordføreren, hans rådgivere, Høyres bystyregruppe, kommunedirektøren og sist ut plan- og bygningssjefen. Vi vet bare så inderlig vel hvordan det kjennes å bli overkjørt!


Oppi all elendigheten er det altså, slik vi oppfatter det, enighet om at overkjørsler ikke er bra. Det gjør vondt og kan påføre senskader. I den forbindelse kommer vi med en oppfordring til Kristiansand bystyre. Stans overkjørselen av Søgne og Songdalen! Samarbeid med KDD og statsforvalteren i den hensikt å få avviklet en ny folkeavstemning så snart som praktisk mulig. Hvis dere denne gangen, i motsetning til folkeavstemningen i 2016, også ønsker å inkludere befolkningen i gamle Kristiansand i avstemningen, synes vi det er flott. Vi er usikre på hva vanlige folk i Kristiansand vil stemme, men mener de har en like selvfølgelig rett til å bli hørt som folk i Søgne og Songdalen. Uansett vil ikke resultatet innenfor gamle Kristiansand påvirke utfallet av denne saken. Regjeringens politikk er at tvangsvedtak mot tvangssammenslåtte skal oppheves. Også i Stortinget har flertallet et slikt syn. Vi for vår del er trygge på at folkeviljen i Søgne og Songdalen fortsatt er imot den nye storkommunen. Vi liker nemlig ikke overkjørsler!


Til sist minner vi om at ved forrige folkeavstemning ble folket aldri spurt om de ønsket K3. Det var K5 med Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes som var gjenstand for avstemning og samtidig målet for makta. For å synliggjøre overfor egen befolkning hvordan det står til med demokratiforståelsen blant makta i Kristiansand er vi freidige nok til å oppfordre samme makt til å på ny inkludere Lillesand og Birkenes på valgseddelen.


Forslag til formulering av dette spørsmålet: «Ønsker du også at Lillesand og Birkenes skal innlemmes i Kristiansand?»


Sigurd Berg Aasen, Vidar Ertzeid, Morten Mosberg. "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake"


51 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page