top of page

Høyt spill av Søgne-legene

KOMMENTAR 18.12.23:  Hvis Søgne-legene flytter til Kristiansand i en oppsplittet kommune, vil de miste sine hjemler i Søgne. Vil Kristiansand da stille opp med 12 nye stillingshjemler ?


Artikkel skrevet av og gjengitt med tillatelse fra Argument Agder


Hvor vil Søgne-legene praktisere ? Kilde: Google Earth



Av Per M. Mathisen, publisert 18.12.23


Leder ved Søgne legesenter, Frode Lohne, forteller til Fvn at legene ved senteret har søkt om å få flytte til Kristiansand hvis det blir reversering av kommunesammenslåingen. - Vi ønsker å levere gode, stabile og tilgjengelige helsetjenester til våre pasienter og samarbeidspartnere, sier Lohne til Fædrelandsvennen. Det høres betryggende ut. Og inneforstått, det blir vanskelig dersom Søgne igjen blir egen kommune.


Men Søgne legesenter var kjent som et meget veldrevet legesenter da Søgne var egen kommune. Er situasjonen blitt en helt annen i løpet av fire år i sammenslått kommune ? Har det vært et generasjonsskifte, med nye, unge leger med andre preferanser ?


Ved en oppsplitting frykter legene at de kan bli pålagt kommunale legeoppgaver som tilsyn med omsorgssentre, skolehelsetjeneste og helsetjeneste for flyktninger, inntil 7,5 timer per uke. Det vil da selvfølgelig bli mindre tid til pasient-konsultasjoner. Men er det noen grunn til å tro at ikke en gjenoppstått Søgne kommune vil være interessert i å finne gode løsninger som tilgodeser alle behov ?


Legenes utspill er et klassisk eksempel på politisk utpressing hvor legene skyver pasientene foran seg

Kommunen kan også pålegge fastlegene å delta i kommunal legevakt på kveld- og nattestid. Det er legevakt fram til kl. 21 på Tangvall, mens legevakten på Eg er døgnåpen. Det burde ikke være noe i veien for at et selvstendig Søgne kan inngå legevakt-samarbeid med Kristiansand, slik at dagens ordning videreføres. Men om det skulle bli en egen, selvstendig legevakt i Søgne – er ikke legevakt en del av det å være fastlege ? Er det rimelig at fastleger skal kunne reservere seg i mot enkelte av de nødvendige kommunale legetjenestene ?


Det virker lite troverdig at det handler om kvaliteten på legetjenestene. - Flytting har ingenting med økonomi å gjøre, forsikrer Lohne. Fastlegene tjener imidlertid betydelig mer på pasientkonsultasjoner enn på sykehjemsbesøk etc.. Så det er klart at de vil få et inntektstap hvis de må bruke tid på andre ting enn rene pasientkonsultasjoner.


Men det spørs om ikke fastlegene i Søgne kan ha forregnet seg med sin trussel om flytting til Kristiansand. For ved en kommunedeling vil befolkningen i Kristiansand krympe. Byen vil da neppe være villig til å opprette 12 nye stillingshjemler for de migrerte Søgne-legene. Det er jo ikke slik at fastleger kan ta med seg sine hjemler til en annen kommune.


Legenes utspill er et klassisk eksempel på politisk utpressing hvor legene skyver pasientene foran seg. Timingen på utspillet like før folkeavstemmingen er ikke tilfeldig. Mange pasienter vil nok føle usikkerhet. Vil jeg få dekket mine legebehov som før i en selvstendig Søgne kommune ?


Legene har selvfølgelig full rett til å ha sin mening om storkommunen som alle andre. Men da må de opptre redelig som samfunnsdebattanter, og ikke ikledd sin hvite legefrakk.


103 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page