top of page

HVA ER STATUS FOR SØGNE SOM EGEN KOMMUNE?


Tekst av Morten Mosberg


Mens vi venter på en litt forsinket utredning fra Statsforvalteren i Agder, vil vi repetere status og den videre saksgangen slik at alle vet hva som skjer fremover. Regjeringen har bestemt at innbyggerne i tvangssammenslåtte kommuner selv skal få bestemme om de vil forbli sammenslåtte eller løsrive seg. Denne prosessen er godt i gang og tidslinjen fremover ser slik ut:

1) Utredningsarbeidet: Statsforvalteren har gitt beskjed om at utredningsarbeidet/kunnskapsgrunnlaget er litt forsinket.

2) Folkeavstemning/innbyggerhøring: Når utredningen/kunnskapsgrunnlaget foreligger, vil den danne grunnlag for at innbyggerne i Søgne og Songdalen skal kunne si sin mening om saken. (Regjeringens instruks den 17.06.2022 til Statsforvalter.)

3) Bystyrets uttalerett: Etter at innbyggerne i Søgne/Songdalen har fått sagt sin mening, blir bystyret forelagt Statsforvalterens utredning/kunnskapsgrunnlag og resultatet av folkeavstemningene/innbyggerhøringene til uttale.

4) Statsforvalteren oversender så sin tilrådning til Kommunaldepartementet. (Det er hele saken dvs. utredningen/kunnskapsgrunnlaget, resultatene av folkeavstemningene/innbyggerhøringene og bystyrets uttalelse som blir lagt til grunn for Statsforvalterens tilrådning.)

5) Kommunaldepartementet tar endelig avgjørelse om løsrivelse eller ikke for både Søgne og Songdalen, jfr Inndelingsloven §9 fjerde ledd.

Vi venter i spenning på utredningen, og gleder oss til å fullføre arbeidet vårt.

For de som måtte være i tvil om det er innbyggerne i Søgne selv som skal få bestemme tilhørighet så ta en titt på denne videoen. Både statministeren og kommunalministeren sier det glassklart: https://youtu.be/FNwVjoDc-BQ44 visninger

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page