top of page

HVEM HAR REGIEN, REGJERINGEN ELLER KRISTIANSAND BYSTYRE?

HVA I ALL VERDEN ER I FERD MED Å SKJE? HVEM HAR REGIEN, REGJERINGEN ELLER KRISTIANSAND BYSTYRE?

Sak 15/23


Tekst av Vidar ErtzeidTil behandling i Formannskapet den 08.02.2023 og Bystyret den 15.02.2023.

"Bystyrets uttalelse til Statsforvalters kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av en deling av Kristiansand kommune til en, to eller tre nye kommuner."

Regjeringen har gjennom sitt direktiv for saksbehandlingen rundt en eventuell oppløsning av Kristiansand kommune lagt føringene for prosessens videre gang. Direktivet er vedlagt under, med følgende ordlyd: Regjeringens direktiv sier klart og tydelig at Formannskap/Bystyre skal "uttale seg om resultatet av innbyggerhøringen».

Men innbyggerhøringen foreligger som kjent ikke enda, og i stedet uttaler Formannskap og Bystyre seg om utredningen, og om Formannskapet/Bystyret i det hele tatt ønsker en folkeavstemning/innbyggerhøring om kommunedeling.

Kristiansand bystyre forandrer dermed på rekkefølgen i sin behandling av saken, på tvers av Regjeringens direktiv.

Som om ikke det var nok, har saksforbereder (kommunedirektøren) lagt ved fire PDF-vedlegg til bystyrets behandling av saken. Disse vedleggene er lagt til utredningen av Statsforvalter, til tross for at utredningen for lengst var avsluttet og forelå godkjent og distribuert til alle interesserte.

Et av vedleggene er en samling av spørsmål fra de politiske partiene i Kristiansand bystyre om delingsprosessen, der også Statsforvalter legger ved sine svar.

  • Kommunedirektørens forslag til vedtak: Bystyret stadfester vedtaket av 1. desember 2021 m å ikke igangsette prosess for en mulig deling av Kristiansand kommune.


Vedlegg til sakbehandlingen:55 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page