top of page

Hvor stor gjeld vil nye Søgne og Songdalen starte opp med?


Tekst av Sigurd Berg Aasen, Vidar Ertzeid, Morten Mosberg "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake"Foto: Vidar Ertzeid


Dette er et spørsmål det er vanskelig å besvare med to streker under svaret. «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» har brukt betydelig med tid til nettopp å finne ut hvor høy gjeldsgrad Søgne vil sitte igjen med etter de store investeringene som har blitt gjennomført.


Vår systematiske gjennomgang av årsregnskap, budsjett, økonomiplaner og de enkelte prosjektene indikerer at Søgne som egen kommune får en gjeldsgrad i størrelsesorden kr 82.800 pr innbygger, mens den for Kristiansand blir kr 95.400 pr innbygger. Likeledes vil oppsparte midler i Søgne kunne bli kr 13.200 pr innbygger, mens det for Kristiansands vedkommende her blir kr 3100.


I tillegg har vi vist at Søgnes eierandel i Agder Energi blir omtrent dobbelt så stor som i Kristiansand og at AE-utbyttet for 2021 for Søgnes del ville utgjort ca. kr 12 millioner. Dermed ligger de økonomiske forholdene bedre til rette for å drifte Søgne som egen kommune.


Hva vil en oppsplitting koste? Og hvem skal betale?

Regjeringen har uttalt at midler fra sentralt hold skal dekke utgiftene.«Kristiansand kommune er en tvangssammenslått kommune, og det vil fra statens side dekkes nødvendige kostnader i forbindelse med en eventuell deling etter de samme prinsippene som ved deling av andre kommuner og fylker, understreker kommunalminister Gjelsvik». Tvangssammenslåingen fikk betydelig statlig støtte, og vi tar for gitt at en oppløsning også vil få det.

Av ulike årsaker er det derimot grunn til å tro at noen har interesse av å fremstille prosessen så dyr som mulig. Kommunaldepartementet kommer antakelig til å gå for en løsning der det bevilges et engangsbeløp og så er det opp til kommunene å gjøre det så rimelig og nøkternt som mulig. Vi tror dette er en klok tilnærming.


Fra informert hold har vi fått signaler om at en oppløsning vil kunne gjennomføres relativt rimelig. Blant annet vil den jobben som ble lagt ned i sammenslåingen med å samordne IT-systemer samt overgang til skybaserte løsninger, gjøre reverseringen langt enklere.

99 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page