top of page

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

ÅRSMØTE 2023


VI SOM VIL HA SØGNE KOMMUNE TILBAKE - INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Tidspunkt: -Torsdag 13. april 2023 kl 18:00

Sted: -Kommunestyresalen i rådhuset på Tangvall

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

  2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen

  3. Rapport fra styret, inklusive årsregnskap, for 2022

  4. Valg

-Lajla Elefskås har signalisert at hun ikke stiller til gjenvalg som varamedlem.

-Vidar Ertzeid ønsker å fratre plassen som nestleder. Styret foreslår at han tar over som varamedlem etter Elefskås.

-Styret foreslår Enok Enoksen som nytt styremedlem og nestleder.

-Øvrig styre foreslås gjenvalgt og vil, gitt at årsmøtet godkjenner styrets innstilling, da se slik ut:

-Leder Sigurd Berg Aasen

-Nestleder Enok Enoksen

-Styremedlem Morten Mosberg

-Styremedlem Laila Helen Rønnevig Jørgensen

-Styremedlem Elias Berg

-Varamedlem Vidar Ertzeid

-Varamedlem Anne Reidun Andreassen

5. Eventuelt


Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må oversendes til sekretær Morten Mosberg på e-post mmosberg@frisurf.no innen søndag 9. april.


Vi oppfordrer alle medlemmer som ikke allerede har fornyet medlemskapet til å betale 2023 kontingent på NOK 150,- på hjemmesiden vår www.min-kommune.no/bli-medlem-sogne


For følgere som enda ikke har meldt seg inn kan dette gjøres helt fram til man står i døra på årsmøtet

65 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page