top of page

Knapt til å tro, Udjus

I sin kommentar i gårsdagens avis virker det som om ukens nederlag i oppløsningssaken går slik inn på redaktøren at det går ut over hans virkelighetsoppfattelse.


Av Morten Mosberg, Vi som vil ha Søgne kommune tilbake


Han er riktignok ikke alene om skuffelsen. Både administrasjonen og flertallet i bystyret sliter med det samme etter å ha feilet i sin strategi om å trenere og obstruere de demokratiske rettighetene i de nye territoriene. Men det er en mager trøst for en som ikke burde frarøve seg sin egen vurderingsevne.


Udjus mener det er udemokratisk om bystyret blir oppløst «Etter at innbyggerne i to bydeler har stemt i en folkeavstemning.» Det virker som han ikke har fått med seg at det er bystyret i Nye Kristiansand som har satt seg selv i denne situasjonen. Ledelsen i kommunen har fryktet meningen i Søgne og Songdalen så sterkt at man fremfor å bidra til å løse saken på et tidligere tidspunkt, har valgt å stikke kjepper i hjulene til landets regjering, hale ut tiden og problematisere alle aspekter ved oppløsningen til det ugjenkjennelige og over alle støvleskaft. Ikke bare overser redaktøren dette, han har selv heiet på og bidratt til denne uverdige fremgangsgåten gjennom utallige artikler med ensidig vinkling. Jo nærmere innbyggerne i Søgne og Songdalen har kommet å få sine lokaldemokratiske rettigheter tilbakeført, jo mer har Udjus strammet skylappene. Nå virker de å være så stramme at tunnelsynet har inntrådt.


I Ålesund og Kinn var situasjonen helt lik Nye Kristiansands. Begge steder valgte kommunestyrene å realitetsbehandle saken om mulig kommunedeling og begge steder er sakene for lengst avklart og avgjort. Hvorfor valgte bystyret i Nye Kristiansand motsatt fremgangsmåte? I Søgne og Songdalen fornemmer vi hva som ligger i bunnen for den utradisjonelle og trassaktige motstanden; makt og penger. Fædrelandsvennen har, på tross av opptil flere lissepasninger, valgt å ikke belyse denne siden av saken. Hva vil det innebære for Nye Kristiansand å måtte gi slipp på Søgne og Songdalen? Dette har avisen utrolig nok ikke dekket.Må virkelig loven endres for å holde nytt kommunevalg og dermed oppløse dagens kommunestyre dersom Søgne og Songdalen velger å forlate tvangsekteskapet, slik Fædrelandsvennen, ordføreren, Udjus, opposisjonslederen og resten av de dårlige taperne i sentrum samstemt hevder? Nei, det må den ikke. Det finnes en rekke eksempler i nyere historie der det har blitt holdt mellomvalg til nye kommunestyrer i nye kommuner. Både gjennom kommunesammenslåinger og oppløsninger. Hornindal, Stryn, Lavangen, Salangen og Færder er bare noen av dem. Riktignok yppet ingen av disse kommunene til trassaktig søksmål mot staten, men valgte heller å lytte til de berørte innbyggerne. At slike endringer i lokaldemokratiene er fullt mulige innenfor dagens lovgivning er allikevel ubetinget.


I Udjus sin kommentar kan man få inntrykk av at regjeringen går inn og overstyrer og avvikler lokaldemokratiet i Kristiansand. Utelatt er forhistorien om hvordan Søgne og Songdalen ble tvangsavviklet for all fremtid mot innbyggernes og lokaldemokratienes vilje. Og utelatt er det faktum at det vil avholdes nye lokalvalg i Kristiansand og de eventuelt nye kommunene etter gjeldende grenser og valgkretser. Enklere, mer logisk og mer demokratisk kan det ikke bli.Hvor har det blitt av den kritiske Fædrelandsvennen som kikker makta i sentrum i kortene i denne saken? Hvorfor setter ikke avisen søkelyset på hvorfor Nye Kristiansand er villig til å tilsidesette de demokratiske rettighetene til sine nye innbyggere for å tviholde på dem? Hvor har arven etter Finn Holmer-Hoven blitt av? Fædrelandsvennen har dessverre inntatt stillingen som maktens forklarer i landsdelen. Nye Kristiansand har til heiarop og med drahjelp fra Fædrelandsvennen og dens redaktører satt seg selv i en ynkelig posisjon i denne saken. Det er ikke bare i Søgne og Songdalen det blir lagt merke til, men over det ganske land. Det er trist og ikke særlig vakkert.

88 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page