top of page

Kommentarer til Axel Gjellestad sitt innlegg i Fvn fredag 11.nov.

Av Odd Jørgensen - leder av "Ja til Songdalen kommune"


Gjellestad stiller spørsmålet: Skal vi virkelig rette opp det enkelte opplever som en feil, med å gjøre en ny feil, som vil gå ut over mange?


Det var ikke enkelte som opplevde en feil, det var et stort flertall i folkeavstemningen som opplevde en stor feil. Demokratiske spilleregler ble satt til side og Songdalen ble tvangssammenslått med Kristiansand.


Hvor Gjellestad har fått info fra vet ikke jeg, men vi har fått innspill fra førstelinjetjenesten. De spiller inn mange kritikkverdige forhold, og beskriver en annen virkelighet enn den Gjellestad presenterer.


Her er noen av eksemplene som Gjellestad viser til:

Om innlegget fra primærhelsetjenesten. Vår bydel har et spesielt dyktig legeteam med høy faglig kompetanse og god serviceinnstilling. De vil selvsagt Songdalen beholde med den ordningen de har i dag.


Om Søgne omsorgssenter med god kapasitet: Det er vel og bra, men våre eldre vil helst ha plass i Songdalen med kort vei for besøkende og kjente ansikter i deres omgivelser. I den sammenheng er det viktig å vite at Songdalen kommune, før sammenslåingen, var blant de beste i Norge ift. helse og omsorg. Jmf. Kommunebarometeret.


Om helhetlig arealplanlegging: I disse dager legger storkommunen frem en arealplan med sterk begrensning av spredt bebyggelse. Noe som kan bety avfolking av utkantene.


Om kommunen som har et bredt og tungt faglig miljø: Hva med miljøene, når mange tjenester blir sentraliserte? Utkantenes mulighet til å bruke tjenestene blir svekket på grunn av lange avstander, og fagmiljøene mangler kunnskaper om de ytre bydelene.


Om legevakten består og fungerer utrolig godt: Vi har fått signaler om at den er redusert i Søgne og ønskes flyttet til Kristiansand.


Om bedre og mer fleksibelt SFO: Den påstanden er høyst usikker, når budsjettene til skolene er redusert og trolig må ytterligere reduseres på grunn av budsjettsituasjonen i storkommunen.


Om bedre oppfølging av funksjonshemmede: Skolene sier at når de får reduserte budsjetter, går det først og fremst utover de svake.


Om diverse oppgraderinger på barnehager og skoler: Her kan en vel bare vise til skolene på Hånes.


Om økte kommunale midler til frivillighet: Før hadde lag og foreninger gratis lokaler i Finsland, nå må de eksempelvis betale kr. 600,- pr. time på Heradshuset i Finsland for å være der.


Om kommunen er en regional motor for næringslivet: Her vil jeg bare nevne et eksempel: Grip i Songdalen. Et privat barnevernsforetak med 15 ansatte, som har stor suksess med sine klienter og driver mye billigere enn i Kristiansand. Underlig nok brukes ikke denne virksomheten av Kristiansand kommune, selv om barnevernsleder Monica Brunner uttalte i Songdalen kommunestyre at Grip var det beste barnevernstiltaket i landet. Det er betimelig å spørre: Hvor er den regionale motoren for Grip ?

De andre eksemplene er lite relevante for en eventuell kommuneoppløsning, og blir derfor ikke kommentert.

100 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page