top of page

Kommunebarometeret

Foreløpige tall fra Kommunebarometeret forsterker ytterligere hva vi hele tiden har dokumentert - Kristiansand kommune har store utfordringer når det gjelder tjenestetilbud og infrastruktur. For å bedre tjenestetilbud og infrastruktur så er det mye som må gjøres, bl. a i form av økte investeringer som vil bety økt gjeld. For innbyggerne - mest sannsynlig - økte skatter/avgifter. Ropet om størrelse, robusthet osv som skal gi innbyggerne bedre tjenestetilbud - holder heller ikke denne gang. Vi som vil ha Søgne kommune tilbake er mer enn noen gang overbevist om at det aller beste for oss i Søgne er å bli egen kommune så snart som mulig.Kristiansand er et dårlig alternativ.

Pleie og omsorg: Kristiansand kommer på 175. plass i denne sektoren i foreløpig Kommunebarometer for 2023

Helse: Kristiansand kommer på 221. plass i denne sektoren i foreløpig Kommunebarometer for 2023

Vann, avløp og renovasjon: Kristiansand kommer på 306. plass i denne sektoren i foreløpig Kommunebarometer for 2023.

Økonomi: Kristiansand kommer på 154. plass i denne sektoren i foreløpig Kommunebarometer for 2023

Kultur:Kristiansand kommer på 228. plass i denne sektoren i foreløpig Kommunebarometer for 2023

Tabeller

Kommunebarometeret bruker fire typer tall for å målsette kommunenes prestasjoner innenfor de ulike sektorene. Disse er: ■ Nøkkeltall ■ Karakter ■ Poengsum ■ Rangering Nøkkeltall er beregnet med utgangspunkt i statistiske data fra en eller flere kilder. I noen tilfeller er nøkkeltallet hentet rett fra tabellene til for eksempel Statistisk sentralbyrå, men i de fleste tilfellene basert på utregninger som Kommunal Rapport har gjort.

Utregningene og formlene for disse er publisert i en egen PDF, som produseres sammen med dette dokumentet.

De øvrige tallene i Kommunebaromoteret baserer seg på nøkkeltallene.

Rangering er hvilken plass en gitt kommune har i en liste sortert etter poengsum. Kommunene blir rangert innenfor hvert enkelt nøkkeltall, hver sektor og totalt. Kommunebarometeret bruker standard konkurranserangering. Vinneren av Kommunebarometeret er den kommunen som får førsteplass totalrangeringen.

Hovedavregningene blir publisert til høsten.

«Vi som vil ha Søgne kommune tilbake" har ved flere anlredninger beskrevet utviklingen i den nye storkommunen vedrørende spesielt økonomi, skole og omsorgssektoren. Nedenfor følger noen betraktninger om dette.

69 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page