top of page

KONSEKVENSUTREDNING HARAM UT AV ÅLESUND V/BDO ADVOKATER AS


Lisa Alvestad har ordet på "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake"s åpne folkmøte i Kultursalen på Søgne Gamle Prestegård onsdag 26. oktober. Foto: Vidar Ertzeid


 

Følgende faktaopplysninger om bl a økonomi foreligger ved oppløsning av Ålesund kommune:

«Kostnadene ved en oppsplitting vil ikke bli like stor som ved en sammenslåing»(mindre enn 64,6 mill kr).


Under folkemøtet for "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» og «Ja til Songdalen» 26.10, holdt Lisa Alvestad, bystyrerepresentant og gruppeleder i Ålesund Sp, et innlegg som bl a inneholdt en oversikt over hva en oppløsning av storkommunen vil koste.

Oversikten og tallmaterialet hennes er bygd på rapporten: «Konsekvensutredning ved utskillelse av Haram fra Ålesund kommune» v/BDO Advokater AS, og bestilt av Ålesund kommune.


Rapporten poengterer:"Det foreligger ikke et klart beregningsgrunnlag for å utarbeide eksakte kostnadsanslag for utrednings- og etableringsutgifter for en eventuell utskillelsesprosess.


Den sammenslåtte kommunen brukte i perioden 2017 til 2019 minst 64,8 millioner og med utgangspunkt i tilgjengelige data, intervjuer og sammenligning av andre pågående prosesser vurderer vi at nivået vil ligge på med sammenslåingen.


Prosjektet/prosjektene som skal arbeide med oppsplitting vil sannsynligvis ikke bli like store som ved sammenslåingsprosessen, men vil kreve betydelig innsats frem til utskillelsen finner sted. Som tidligere vil det påløpe utgifter til politisk styring, prosjektledelse og øvrige administrative prosjektutgifter».


Når vi i tillegg vet følgende: Kommunalminister Gjelsvik: "En rekke av kommunesammenslåingene ble gjennomført med tvang og nå skal vi (regjeringen) rydde opp. Vi skal se på nøkterne løsninger innenfor aktuelle områder og få dekket nødvendige kostnader som følge av oppløsningen.»

Dette faktagrunnlaget fra regjeringen stoler vi på, og ser på rådgiver- og lobbyistinnspill annet sted, og i denne sammenheng som lite tillitvekkende.


121 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page