top of page

La Søgne og Songdalen få ha sin innbyggerhøring i fred

Det er greit å være litt redelig i denne saken?


1. Bystyret i Kristiansand fikk muligheten til å ha fullstendig hånden på rattet i denne saken, hele to ganger. Men, de stemte nei til innbyggerhøring i Søgne og Songdalen i kommunal regi.


2. Kommunedirektør Camilla Dunsæd/ hennes stab, rotet bort brev fra departementet som beskrev at regjeringen ville ta hele regningen for folkeavstemning i Søgne og Songdalen, slik at bystyret ikke mottok denne informasjonen før de skulle stemme. La det være klinkende klart. Staten tar hele regningen. Og, disse pengene ville uansett ikke gå til andre budsjetter og formål i nye Kristiansand.


3. Det er et faktum at 16 åringer fikk stemmerett da man ville slå sammen Kristiansand med ,Iveland, Vennesla, Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne med gamle Kristiansand.

Til den såkalte K5 kommunen. Her kan du lese selv:

"Men stemmerett fra året man fyller 16 er ikke uten presedens. Det gjaldt da det ble holdt folkeavstemning i Innlandet fylkeskommune i 2022, og det samme gjaldt i de lokale folkeavstemningene i Søgne og Songdalen i 2016.


4. I forhold til K5, sa alle nei til å bli en bydel i nye Kristiansand. Bare Søgne og Songdalen ble tvangssammenslått. Med bakgrunn i feilinformasjon til regjering og Stortinget. Stortinget stemte med én stemmes overvekt for tvangsammenslåingen på feilaktig grunnlag.


5. Politikere i gamle Kristiansand var så maktarrogante at ingen innbyggere i gamle Kristiansand fikk verken innbyggerhøring eller folkeavstemning. Selv ikke i forhold til K5.


6. Det er helt forferdelig å observere hvor lemfeldig mange er i forhold til sannheten i denne saken. Både i forhold til kostnadsnivået, hvem som faktisk skal betale for ny innbyggerhøring, hvem som skal få stemme.

Det slår tvil om sikkerhet ved en innbyggerhøring, hvordan denne skal avholdes osv.

Det finnes også mennesker som bedriver det som best kan omtales som profesjonskamp i ly av denne saken.

(Leger blant annet.)


7. Samt mange mennesker som mener mye langt unna både Søgne, Sogndalen og Kristiansand, som helt åpenbart har mottatt en ensidig og lite helhetlig informasjon fra storbyforkjemperene sine profesjonelle informasjonskanaler. De profesjonelle medierådgivere jobber åpenbart på i kulissene. Media som har stort sett valgt storbyforkjemperene sin side i stor grad i denne saken. Davids kamp mot Goliat har fått ny lokal betydning.


8. Prosessen tidligere, og ikke minst nå, har vært helt vanvittig. Og, da mener jeg IKKE fra regjeringen og departementet sin side. Men, lokale politikere og toppledelsen i embetsverket lokalt sin atferd.

Kreativiteten for å hale denne saken ut i tid synes også uten ende.

Håpet er åpenbart at man kan trenere denne saken så lenge at man får en ny høyreregjering i 2025. En regjering som er villig til å overkjøre den lille mann og kvinne, som er villig til å la urett bli til rett, som i forrige omgang av denne saken.


9. Som innbygger i gamle Kristiansand, som tredje generasjon kristiansander (med et lite avbrekk), så skammer jeg meg dypt og inderlig.

Man har overtatt Søgne og Songdalen kommune på feilaktig grunnlag. Slik sett kan dette sikkert oppleves som en form for invasjon av andre mennesker sitt geografiske område. Dog ikke ved bruk av militærmakt. Heldigvis. Likevel litt som i en krig, en propagandakrig. Der krigsherrene tviholder på makta med de fleste midler, sannheten er åpenbart det første som forsvinner, også i denne form for" krigføring."


10. Politikere i Kristiansand har selv tatt hånden av rattet da de to ganger stemte nei til innbyggerhøring i Søgne og Songdalen. Trenering av saken lykkes åpenbart ikke.

Nå er det på tide å la folk i Søgne og Songdalen få si sitt.


Kristin Egeland

99 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page