top of page

Lovpålagte oppgaver for Søgne kommune i fremtiden.


Generalistkommuneutvalget har nettopp avsluttet sitt arbeid. Utredningen (ca 300 sider) er levert Kommunal - og distriktsdepartementet. Utvalgets mandat har først og fremst vært å belyse Norges kommuners lovpålagte oppgaver, og hvordan disse skjøttes i forhold til antall innbyggere i kommunen. Dette settes også i sammenheng med flere andre faktorer.

Meningsbærerne for Søgne som bydel, og for en kommune som ikke vil kunne klare seg selv, har gjennom sine folk gjort et nummer ut av dette.

Vinklingen, omtalen og kommentarene må derfor belyses slik at det kan dannes et balansert bilde av uriktige påstander.

En norsk kommune har i dag 220 lovpålagte oppgaver av velferdstjenester å yte til sine innbyggere. De fleste av disse oppgavene tar innbyggerne for gitt, og de ligger implisitt i de forskjellige tjenesteområdene som er en del av innbyggernes hverdagsliv. De merkes rett og slett ikke.

En marginal del av en fremtidig Søgne kommunes tjenester blir påstått at man ikke vil klare, fordi kommunen har for få innbyggere. Generalistkommuneutvalget hevder: «Små og usentrale kommuner sliter oftere med å løse lovpålagte oppgaver». Søgne kommune er slett ikke en liten eller usentral kommune. Tvert i mot er vi tilnærmet lik en idealkommune slik kommunalminister Jan Tore Sanner (H) den gang igangsatte kommunereformen.

Vi lar foreløpig påstanden stå slik den står, men vil gjerne belyse dette med hva Søgne kommune mistet i tvangssammenslåingen:

Generelt sett, kan sies at vi i dag betaler betydelig mer som bydel av Kristiansand for langt dårligere tjenester. Det gjelder spesielt innen helse og omsorg og skole. Vi har fått redusert bemanning og budsjetter, og mistet tjenester som betydde mye for folk flest. Jordmortjenesten, kreftkoordinator, helsestasjon, vaksinering og 5 timer av legevakten forsvant ut av kommunen med et pennestrøk.

I tillegg må sies at det interkommunale samarbeidet innen forskjellige sektorer fungerte utmerket føle tvangssammenslåingen.

En påstand om å ikke kunne klare seg selv i en fremtidig selvstendig Søgne kommune, mer en oppsiktsvekkende påstand. Med alle reservasjoner og faktorer til Generalistkommuneutvalgets om en fremtid ingen kan påstå å kategorisk vite noe om slik det hevdes, synes tilfeldig, lettvint og udokumentert.

Vi som vil ha Søgne kommune er overbeviste om at våre innbyggere skal få det de har krav på av tjenester og service. Det har vi nær sagt blitt minnet om hver eneste dag de siste tre årene.

Vi skal bygge en helt ny kommune, med all den erfaring og kompetanse som kan oppdrives. Og det er en selvfølge, at de lovpålagte oppgavene blir fulgt opp og etterkommet. Det skal Søgnes befolkning sammen sørge for at kommer til å skje.


Vidar Ertzeid

42 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page