top of page

Noen få personer kan ikke velte hele demokratiet.

1.Stortinget bestemte i 1995 at ingen kommuner skal slås sammen mot sin vilje.

Dette prinsippet står fremdeles fast.

Her kan du lese mer om Frivillighetsprinsippet:

Av Jørn Cruickshank, som er Professor og

Studieprogramleder master i planlegging, sted og prosess

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, ved Universitetet i Agder, skriver dette leserinnlegget

den 15. juni 2022

Han skriver blant annet dette:

"Dette skjedde i forrige episode. Etter en 30 års periode med tvungne sammenslåinger av kommuner bestemte Stortinget i 1995 at ingen kommuner skal slås sammen mot sin vilje."


2. Det er ingen tvil om at Søgne og Songdalen ble tvangssammenslått med gamle Kristiansand i 2020.

Her kan du sjekke dette selv.

Kilde NRK, den 7. juni 2016.

Tittel: Her ser du alle resultatene fra folkeavstemningene :Ny nedtur for storby-sammenslåing"

"Songdalen: Flertall mot sammenslåing

Stå alene: 55,4 prosent."

"Søgne: Flertall mot sammenslåing

Stå alene: 62,5 prosent.


3. Representativt demokrati? Forutsetningen er at politikerne faktisk følger sine egne prinsipp-program.

Gjennom å lese partienes partiprogram gir velgerne politikere og partiene sin tillitsverv.

AP, SV og MDG i Kr.sand, har faktisk gått mot sitt eget program, vedtatt i partienes øverste demokratiske nivå, landsmøtet, er bare trist å observere.

Å være lokalpolitiker gir ingen blankofullmakt til å bryte disse vedtak.

Man kan ikke opptre etter sitt eget forgodtbefinnende, da får vi anarkistiske tilstander.

I Norge stemmer vi på parti, og deres program.

Ikke som i USA, hvor personvalget er viktigere.


4. Et eksempel er AP lokale politikere som har gått hardt ut mot sin egen regjering.

På tross frivillighet i disse sakene er fastslått i partiets prinsipp-program for perioden 2017 - 2021.

Dette programmet var gjeldende i 2020.

Da Songdalen og Søgne ble innlemmet bydeler i Kristiansand.

Randi Øverland, beskriver dette bra den 24.06.2022. i kronikken

"Historien om en folkeavstemming" er tittelen.

Vest -Agder sitt Ap- fylkeslag var spesielt aktive mot tvangsammenslåing.

De fremmet jamvel ett av forslagene, i landsmøtesalen, under Arbeiderpartiets landsmøte i 2017 før Stortingsvalget.

Det gikk ut på at alle kommunesammenslåingene skulle være frivillige.

- Forslaget fra Vest-Agder ble vedtatt, og ble en del av Arbeiderpartiets program for Stortingsperioden 2017-2021.

Støre og de fleste partimedlemmene brukte motstanden mot tvangsammenslåing aktivt under hele valgkampen i 2017.

Frivillighet ble fremlagt som et viktig sosialdemokratisk prinsipp.

Også, fremfor Stortingsvalget i 2021.

5. Saken handler om å rette opp i urett begått av Erna Solberg sin mindretallsregjeringen i 2016.

Bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, på det daværende tidspunkt.

Som du ser under punkt 2, så stemte både Søgne og Songdalen kommune for å fortsette å være to selvstendige kommuner.

På tross av dette så ble disse tvangsammenslått med Kristiansand.

Søgne sin daværende ordfører,Astrid M. Hilde,fra AP, Sogndalen sin ordfører,Johnny Greibesland, fra SP, daværende ordfører i Kristiansand, Harald Furre, fra Høyre,og ikke minst daværende fylkesmann i Vest- Agder, Stein Arve Ytterdahl, spilte åpenbart en rolle i saken. (Han var iallefall tidligere AP-politiker.)

Det ble nemlig sendt feilaktig informasjon om valgresultatet til departement, og daværende kommunal- og moderniseringsministerJan Tore Sanner.

Fylkesmannens brev lå til grunn for sakspapirene som førte til vedtaket i Stortinget 8. juni 2017, som tvangsammenslo Kristiansand, Søgne og Songdalen. Disse sakspapirene finnes i Prop. 96 S (2016-2017) – proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak).

Du kan lese mye mer om denne saken her i Andresens blogg.

Noe som medførte at Stortinget på feilaktig grunnlag stemte med én stemmes overvekt for tvangsammenslåing av Søgne og Songdalen.

Kilde: NTB 8. juni 2017.

Eksempelvis publisert her:

"Under voteringen ble det klart at det bare var én stemmes overvekt, 85 mot 84 stemmer, for å slå sammen Kristiansand, Søgne og Songdalen."


6. Det er denne feilen regjeringen, og Stortinget vil rette opp.

Ved å gi innbyggerne i Søgne og Songdalen tidligere kommuner mulighet til ny innbyggerhøring.


7. I et demokrati, med vårt maktfordelings-prinsipp, står Storting og regjering over de lokale politikere i hierarkiet.

Slik er det.

Og, slik må det faktisk være.

Noen få politikere, eller noen få personer i embetsverket kan ikke velte hele demokratiet vårt.

At bystyret i Kristiansand har sagt nei til innbyggerhøring i Søgne og Songdalen tidligere kommuner, er et eget kapittel.


8.De har trenert denne prosessen.

Som Kommunal- og distriktsdepartementet tydelig og klart har skissert blant annet i brev av 17.06.2022.

Kort:

1.Statsforvalteren skulle utarbeide et kunnskapsgrunnlag om konsekvenser av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner, som følger grensene til de tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand slik de var før sammenslåingen.

2.Kunnskapsgrunnlaget fra statsforvalteren skulle være offentlig kjent i god tid før innbyggerhøringen, slik at innbyggerne hadde et godt grunnlag når de skulle si sin mening om saken.

3.Kommunestyret i Kristiansand kommune skulle så få uttale seg om statsforvalterens utredning og resultatet av innbyggerhøringen før statsforvalteren oversender saken til departementet, jf. inndelingsloven § 9 fjerde ledd.Kristin Egeland

128 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page