top of page

Ny giv for Søgne og Songdalen !

REPORTASJE 17.1.23: I Møre og Romsdal vil Haram gjenoppstå som egen kommune fra 1.1.24. Prosessen de har vært gjennom ligner mye på det som nå foregår i Kristiansand. Som her har taktikken vært å dra det ut så mye som mulig i tid, og blåse opp kostnadene. Mismot har imidlertid blitt snudd til optimisme og framtidstro blant folk i Haram.Artikkel publisert og gjengitt med tillatelse fra Argument Agder
Lisa Alvestad på folkemøte i Søgne 26.10.22. Foto: Vidar Ertzeid«Look to Haram !»


Av Per M. Mathisen, publisert 17.1.23


På et folkemøte i Søgne 26.10.22 arrangert av aksjonsgruppa "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake" var Lisa Alvestad, senterpartipolitiker fra Haram på besøk. Hun fortalte om prosessen de har hatt der oppe med å få løst opp den sammenslåtte kommunen Ålesund og få tilbake sin egen kommune Haram.


I Ålesund har de regnet seg fram til at det vil koste 237 millioner kroner å få delt opp kommunen igjen. Men i følge Alvestad har man da regnet inn «alle indirekte kostnader, alle tenkelige timer som kan gå med til delingsprosessen, hvilket man ikke gjorde da det var snakk om sammenslåing». Hun var skeptisk til beløpet 237 millioner og mente at kostnadene neppe ville bli så høye.


Fædrelandsvennen, i kjent stil, fikk nylig ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), til å si de ønskede ord om hvor dyrt det kan bli for Kristiansand å løse opp kommunen. «Det er dypt urettferdig hvis vi må kutte i skole og eldre for å finansiere en deling. Ålesund vil komme i en helt umulig situasjon siden vi må kutte ned på lovpålagte oppgaver i en tid der kommunen må gjennom en stor omstilling på grunn av klima og eldrebølgen», sa Aurdal.Dette er politisk demagogi. Departementet må, selvsagt, vurdere det «delingsbudsjettet» de får tilsendt. Når kommunalminister Gjelsvik sier at «vi skal dekke alle nødvendige kostnader», ligger det i det at sammenslåtte kommuner ikke kan servere en hvilken som helst regning for oppløsning. Men ordføreren i Ålesund snur på flisa og skyver svake grupper foran seg, når hun beklager at departementet kanskje ikke vil dekke alle utgifter, og sier at det kan bety at det vil gå ut over skole og eldre.


Som i Søgne og Songdalen har innbyggerne i Haram opplevd dårligere tjenester og sentralisering etter sammenslåingen.

Motstanderne mot oppløsning av Nye Kristiansand, anført av ordfører Skisland, bruker også alt de har i sin «verktøykasse» for å trenere prosessen. Det gjelder å utsette en evt. folkeavstemming så langt fram i tid som mulig (helst til etter neste Stortingsvalg ?) i håp om at tilhengerne av oppløsning skal gi opp. Og så gjelder det å blåse opp kostnadene ved en evt. oppløsning av kommunen mest mulig. I Fvn 6.1.23 antyder Skisland at en kommuneoppløsning vil koste over en halv milliard kroner. Hvor mye realiteter er det i det tallet ?


Statsforvalteren i Agder kommer med sin rapport om en evt. oppløsning onsdag 18.januar. Det er å håpe at man har vært saklige i sine anslag over kostnadene.


Alvestad pekte på at man ikke bare kan se på kostnadene ved en delingsprosess, det vil også være en kostnad ved å bli værende i en stor, sammenslått storkommune. Hun kunne ikke se at det hadde blitt noe av alle «stordriftsfordelene» det var snakk om før sammenslåing. Som i Søgne og Songdalen har innbyggerne i Haram opplevd dårligere tjenester og sentralisering etter sammenslåingen. På budsjettet for 2022 var det foreslått å legge ned en barnehage, to skoler, en avdeling på omsorgssenteret og en helsestasjon.


Men Alvestad mente at en oppløsning ikke bare handler om penger. Det handler også om lokaldemokratiet, om at de vet best som kjenner lokalsamfunnet sitt og kan løse oppgavene smidig og ubyråkratisk - og ofte billigere. I en storkommune er mange av sakene som behandles i kommunestyret lite relevante for politikere fra utkanten av kommunen. Det kan gjøre at de ikke stiller til valg neste gang, sa hun. Det blir vanskeligere å få fram hva innbyggerne i perifere deler av kommunen ønsker seg. Storkommuner er en trussel mot lokaldemokratiet.Folk er kjempeengasjert, med mange nye som vil være med i politikken.

Alvestad fortalte at hun har samarbeidet tett med Arbeiderparti-politikerne i kommunestyret fra Haram, som var i sterk opposisjon til resten av gruppa si i Ålesund. Sistnevnte var helt enige med ordføreren i Kristiansand ! Så de har hatt det tøft i lang tid. Men, som hun sa – det er jo innbyggerne de folkevalgte skal jobbe for.


Avslutningsvis fortalte Alvestad at det nå var stor optimisme og framtidstro blant folk i Haram. Det nytter, ikke gi opp ! Det var veldig kjekt å gå på butikken og handle og snakke med folk. Det hadde vært en utmattende kamp, men det er jo litt av taktikken – å dra det ut så mye som mulig, og å blåse opp kostnadene.


Etter valget i 2023 skal Haram få egne politiske organ, og fra 1.1.24 har kommunen oppstått som egen kommune igjen. «Det e eit kjempeengasjement frå folk, og nye som vil vere med i politikken. E trur ikkje det blir noko problem å fylle opp listene til partiene. Oss ska ikkje tilbake til gamle Haram, dette blir nye Haram, og det blir ein ennå betre kommune, med mykje meir engasjement. Det e fantastisk å få vere med på å lage ein kommune på nytt


Lisa Alvestad gleder seg til å komme i gang.69 visninger

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page