top of page

Nye Kristiansand : En kommune med sunn økonomi?


Tre tidligere ordførere stod fram i Fe.v. 11.1.24 og var såre fornøyd med den nye kommunen og prosessen bak. Over to sider fantes få eller ingen faktaopplysninger, men skryt av innsats i storkommunen og tilsvarende negativ omtale av Søgne og Songdalen. Økonomi og sentralisering er ikke et tema. Når innbyggere reagerer, skyldes det visstnok følelser mer enn omorganiseringer, tap av identitet mer enn tap av tjenester. Det blir slått fast at «Levekårene i Søgne og Songdalen er svake. Den nye kommunen tar vare på de svakeste på en bedre måt».


Joda, det er opprettet nye tilbud og flere har fått hjelp av «kraftfulle fagmiljø». Men det koster penger kommunen ikke har. Hvis vi spør de som står i matkø, de som trenger sykehjemsplass, mennesker i bofellesskap, eks. Tollbodgata, hjemløse i vinterkulda, barn i lavinntektsfamilier, innbyggerne på Øvre Slettheia, brukerne av Kløvertun, vil vi høre andre historier.


Kanskje de tre tidligere ordførerne ikke har fått med seg at Helse og mestring hadde et overforbruk på ca. 40 millioner i 2023? Og en underdekning på 100 millioner?

Kristiansand har i flere år levd på lån. Pr. l.l.24 var lånegjelden 8.4 milliarder! I 2024 og i de neste årene må kommunekassa ut med nesten en milliard (1 000 000 000,-) i renter og avdrag. Stemmene fra forrige valgkamp om redusert eiendomsskatt og lavere avgifter er stilnet. Realiteten nå er salg av eiendommer, privatisering og innsparinger, tiltak som blir små fordi:

Investeringsbehovet er enormt: Utskifting av kloakknett, vedlikehold av vanntilførselen øst for byen, flytting av havna, skole- og omsorgsbygg, helsehus på Eg, for å nevne noe.

Hvis du mener Kristiansand har en sunn økonomi, anbefales det å bruke litt tid på budsjett og økonomiplan for Kristiansand FØR du sender inn din stemmeseddel. En kan miste nattesøvnen av mindre.


Annelise Romfog

53 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page