top of page

Olly Kristiansens sannhets-stempel på «Ja til Songdalen»

Av Øystein Åsan - Styremedlem av "Ja til Songdalen kommune".


I sitt innlegg i FVN 24. januar går hun til frontalangrep på vår uttalelse med ordet SKAM om hjemmetjenesten.

Når ikke fedrelandsvennen utdyper begrunnelsen for vårt ordbruk finner vi det nødvendig å gi en forklaring.


Hvis vi skurer tiden tilbake for tvangssammenslåingen så var Songdalen kommunes opplegg relatert til hjemmetjenesten og Songdalstunet tilpasset en liten kommune. Politikerne fulgte opp med midler og sørget for eldre og vanskeligstilt personer fikk god oppfølging. Kommunen hadde et slagord som følger: Songdalen for livskvalitet


Songdalen ble berømmet for sitt opplegg langt utover kommegrensen og jamvel helt inn i de innerste kretser i storting og regjering.

Hjemmetjenesten var organisert med hoved-sonekontor på Nodeland og et mini sonekontor ved eldreboligene i Kilen i Finsland.


Ansatte som bodde i Finsland hadde som hovedoppgave og serve beboere i øvre del av kommunen. Ansatte tilsluttet Nodeland servet nedre del av kommunen. En fornuftig løsning når vi tenker på miljø og effektiv arbeidstid.


Det var selvfølgelig også fleksibilitet så i krevende perioder jobbet alle over hele kommunen.


Så blir kommunen tvangssammenslått med Kristiansand. Det ble da stilt et spørsmål til ordfører Skisland om vi kunne regne med å beholde dette opplegget i forhold til hjemmetjenesten. Han bekreftet at det var ingen grunn til bekymring.

Vi tok også dette som en selvfølge da intensjonen med sammenslåing var att man skulle ta inn i systemet de gode løsninger fra hver kommune.


Etter en stund så ble realiteten det vi fryktet mini-sonekontoret i Kilen ble lagt ned. Alle ansatte måtte mønstre opp på Nodeland.


Opplegget i Songdalen var for ekspansivt og måtte tilpasses system som var aktuelt i gamle Kristiansand. Vi han kunnskap om at det ble jobbet intenst i visse politiske kretser for å beholde opplegget i Songdalen – men forgjeves.


Det stoppet ikke der. Neste skritt var avvikling av sonekontoret på Nodeland og flytting til Tangvall i Søgne. Dette opplegget kalles for effektivisering men vi kaller det for sentralisering. Det er demme prosessen av hjemmetjenesten hvor vi bruker ordet SKAM

Så kommer vi til selve KREMEN i hjemmetjenesten. De personer som hver dag gir omsorg og varme hender til eldre pleietrengende og andre innbyggere som trenger hjelp deres hjelp.


Vi kjenner flere av denne KREMEN og vet om deres yrkesstolthet og omsorgsglede. Så får vi håpe at ledere på alle nivåer i helsevesenet samt politikere i rådhuset er sitt ansvar bevist slik at det blir nok varme og nok hender og ikke utslitte personer som ender opp i sykemeldingskøen.


Så forventer vi i Songdalen sammen med våre meningsfeller at Olly Kristiansen og andre mennesker slutter med å spre usannheter om vårt forhold til KREMEN i hjemmetjenesten.

74 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page