top of page

OPPDATERING PÅ SAKEN OM VAR-NOTATET

I forbindelse med Statsforvalteren i Agders pågående utredning av mulig deling av Kristiansand kommune har administrasjonen i Kristiansand kommune ved Ingeniørvesenet oversendt et notat til Statsforvalteren der det simuleres kommunedeling fra 01.01.2023.


Foto: Faksimile Fædrelandsvennen.


Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skal hjelpe folk når de bestemmer seg for om de skal stemme for eller i mot at Søgne skal gå ut av Kristiansand.


Etter å ha sett VAR-notatet og dessuten fått innsyn i korrespondansen mellom Statsforvalterens utredningsleder Dag Petter Sødal og byingeniør Terje Lilletvedt ble vi alarmerte. Vi ble alarmerte fordi det her ser ut som om Kristiansand kommune gis definisjonsmakten over fordeling av kostnader i de tre kommunene. Vi har fortsatt en klar forventning til at Statsforvalterembedet selv vurderer disse forholdene eller får en tredjepart inn som uhildet part. Statsforvalteren i Agder er det samme embete som i sin tid kludret det til slik at Søgne og Songdalen mistet sin rettmessige status som egne kommuner. Sett i lys av den bakgrunnshistorien blir det særdeles viktig at utredningen og kunnskapsgrunnlaget denne gangen blir så selvstendig og nøytralt som mulig. Det behøver denne saken slik at den endelige avgjørelsen får en så bred- og legitim forankring som mulig uansett utfall.


Vedlagt her ser dere varselet som ble oversendt til Statsforvalteren i Agder og Kommunal- og distriktsdepartementet i går. Vi vet at Kristiansand kommune allerede har fått beskjed om å svare på spørsmålene vi stiller og at svarfristen er torsdag neste uke. I tillegg jobber Fædrelandsvennen med saken og vi håper noe kommer på trykk der over helgen.


Ønsker alle sammen fortsatt God Jul og med ønsker om et riktig Godt Nyttår!
45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page