top of page

Oppløsningskostnader – en selvoppfyllende profeti

Oppdatert: 18. okt. 2022

Ja, regjeringen har foreslått 200 millioner i statsbudsjettet for 2023 til oppløsninger. Kostnadene for oppløsninger over hele landet overstiger langt dette beløpet.


Tekst av Morten Mosberg, "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake"Det er riktig. Vesentlig å få med seg her er at nesten ingen oppløsninger skal skje i 2023, men i 2024. Prislappen på disse blir ikke klar før om lenge. Det vil være nok av tid og anledninger for regjeringen til å fremme tilleggsproposisjoner før regningene kommer ute i 2024. Det er også rimelig å anta at noen av de foreløpige kostnadsestimatene er laget og blåst opp av politikere og administrasjon i kommuner og fylker som kjemper imot oppløsning. Det konstrueres en selvoppfyllende profeti.

Vi noterer oss at TØP og andre i Kristiansandspolitikken kaster seg på dette toget. Regjeringen ved statssekretær Ole Gunnar Narud i Kommunal- og distrikts departementet bekrefter så sent som 12. oktober i regjeringens webinar om statsbudsjettet at regjeringen vil dekke alle "nødvendige og nøkterne utgifter" for kommuner og fylker som oppløses.


Vi fester langt mer lit til regjeringen Støre som så langt har oppfylt sine løfter til velgerne knyttet til kommunereformen. Kommuner og fylker som selv søker om oppløsning i tillegg til tvangssammenslåtte kommuner og fylker skal få si sin mening igjen. Det er der vi er nå. Vi har ingen grunn til å tro at regjeringen vil endre kurs, men fortsette å levere det den har lovet, nemlig at nødvendige utgifter til en nøktern oppløsning blir dekket.

Investeringer i Søgne: Ja, Søgne kommune vedtok investeringer på ca 1,1 mrd før sammenslåingen. Det har vært lønnsomt. Vi har bl.a. fått ny ungdomsskole på Tangvall og et nytt sykehjem på Klepland. Et flertall i kommunestyret fant det nødvendig å gjøre dette for utjevne noe av den store forskjellen i gjeldsgrad med Kristiansand. Til tross for investeringene kommer Søgne ved en oppløsning bedre ut enn Kristiansand. En systematisk gjennomgang av hvordan det gikk med investeringene viser at Søgne vil gjenoppstå med lavere gjeldsgrad enn Kristiansand. Legger vi til sparepenger og fremtidige inntekter fra bla. Agder Energi vil Søgne komme enda bedre ut av det enn Kristiansand. Søgne vil også i motsetning til Kristiansand allerede være rustet for eldrebølgen i lang tid fremover.

Pettersen fortsetter å blande inn saken om renseanlegg, til tross for at det nå ser ut som at et nytt renseanlegg i Høllen sannsynligvis aldri vil bli bygget. Uansett hvilken løsning som her kommer på plass er det viktig å få frem at VA-avgiftene i Søgne steg kraftig da de ble harmonisert med Kristiansand slik at dette de facto er noe Søgne-boere allerede betaler for.

Renter og strømpris: Terje Øydne Pettersen påpeker videre at rentene har steget og skal stige videre. Han glemmer også her en vesentlig opplysning. Søgne vil få en lavere gjeldsgrad i tillegg til å sitte med mer sparepenger pr innbygger enn Kristiansand. Dess høyere renta blir, jo mer fordelaktig vil det bli for Søgne å løsrive seg.

Strømprisene stiger ja. Men her må påpekes at Søgne og Kristiansand ligger i samme prissone. Husholdninger og næringsliv eksponeres for de samme markedskreftene i regionen uavhengig av hvor kommunegrensene går. Søgne kommune hadde også et lavere strømforbruk pr. m2 kommunal bygningsmasse enn det Kristiansand hadde! Jo sterkere og bedre økonomi en kommune har, jo større mulighet er det for at kommunal støtte til for eksempel ENØK-tiltak vedtas. Det er på dette grunnlaget grunn til å hevde at strømpriskrisen kan møtes bedre av en løsrevet Søgne kommune enn det Kristiansand kan klare.


Det finnes ingen økonomiske fakta som tilsier at Søgne som egen kommune ikke vil klare seg. Tvert i mot.


88 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page