top of page

På lag – på stell – på hugget?

Kristiansand kommunes motto, På lag – på stell – på hugget, blir ofte brukt av kommunedirektør Camilla Bruno Dunsæd.


Eldregruppa i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake»

ved Lajla Ellefskaas og Jorunn Nomeland


Mottoet ble lansert før kommunesammenslåingen, og under selve prosessen ble mottoet anvendt for å selge inn den nye storkommunen. Man skulle ha alt på stell, orden i sysakene og«sette Kristiansand på kartet nasjonalt og internasjonalt», sa Dunsæd.

Dunsæd var prosjektleder for sammenslåinga, og som sådan hadde hun vyer om at nye Kristiansand skulle bli landets beste kommune å bo i. Eldreomsorgen skulle skinne i den nye storkommunen, og danne grunnlag for den beste eldreomsorgen man kunne ønske seg.

Fra Søgne sitt tidligere ståsted ser det nå ut til at storkommunen har lagt et dimmeslør over nettopp eldreomsorgen.


Det siste som har skjedd innen sektoren er at Helseutvalget på møte den 14.04.23 behandlet sak 10/23 som gjaldt mulig flytting av beboerne fra Langenes omsorgssenter til Klepplandstunet.

Forslag til vedtak var som følger:

«Helseutvalget gir sin tilslutning til administrasjonens anbefaling om flytting av 14 plasser fra Langenes omsorgssenter til Kleplandstunet.»

Dette ble vedtatt mot 4 stemmer.

Vår uro, og det som er verdt å merke seg, er at det står ingenting i vedtaket om at flyttingen er midlertidig, og at bygningene vil bli tatt i bruk som omsorgsboliger igjen. Det har vi ingen garanti for.

Hvis det er tilfelle, betyr det i realiteten at Søgne kan miste 20 omsorgsplasser.


For hvis Langenes omsorgssenter ikke blir tatt i bruk til samme formål som tidligere, kan disse plassene være lagt ned med et pennestrøk.

Bemerkelsesverdig er det også at de ansatte hadde lagt ved til Helseutvalgets sakspapirer et skriv hvor de kommer med sitt syn på hele situasjonen.

Dette ble det overhodet ikke tatt hensyn til i vedtaket. De ansattes mening ble ikke hørt, og i dag synes flytteplanene å være klare.

Vi synes det er en skam at dyktige og dedikerte ansatte ikke lyttes til. De er jo grasrota i en organisasjon som skal være på lag – på stell – og på hugget!

Vi er høyst uroet over det som skjer.

35 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page