top of page

Politikere i utakt med folket

Politikere i utakt med folket i forbindelse med tvangssammenslåingen har vi lenge belyst. Også i dag. Lokaldemokratiet synes å være godtatt og innført bare på nivå 2: Storkommunens forgodtbefinnende. Hva folket i Søgne og Songdalen sa med et overveldende flertall, syntes ikke å spille eller å ha spilt noen nevneverdig rolle. Vi ble ikke lyttet til. Historien forteller hva som skjedde. Folkets vilje ble overkjørt.

I dag har faktisk styrende politikere i storkommunen mulighet til å bøte litt på lokaldemokratiets troverdighet.

Vi bidrar i dag alle involverte parter til at Statsforvalterens utredning skal inneholde et godt og dokumentert saksgrunnlag. Dét stoler vi på. Utredningen skal danne grunnlaget for om en oppløsning av storkommunen skal skje - eller ikke. Folket skal igjen tale om en ønsket fremtid.

Når Statsforvalterens utredning foreligger, og alle formalia omkring dette er unnagjort, la oss derfor få folkeavstemninger i Søgne og Songdalen så fort som mulig. Dette er faktisk opp til Kristiansands politikere å avgjøre.

Ingen politiske partier i Kristiansand ønsker at debatten om oppløsning av Kristiansand skal spille en vesentlig rolle i kommende høsts lokale valgkamp. Det vil være ødeleggende for alle andre viktige saker.

Vår apell til Kristiansand kommunes politikere er derfor: Gjennomfør en folkeavstemning i Søgne og Songdalen så fort grunnlaget for et valg foreligger. Dét vil styrke troen på lokaldemokratiet og gjenopprette tillit til våre folkevalgte.
Vidar Ertzeid, Vi som vil ha Søgne kommune tilbake
50 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page