top of page

Replikk til Pettersen

Terje Ø. Pettersen hevder i sitt innlegg i Fædrelandsvennen 17.11.2021 kort oppsummert at samlet gjeld for Søgne etter en løsrivelse vil være i størrelsesorden 1,5 mrd. og tegner et bilde der Søgne vil stå dårligere økonomisk enn Kristiansand. Dette er feil og kan ikke stå uimotsagt.


Tekst av Morten Mosberg, Vi som vil ha Søgne kommune tilbakeFoto : Vidar Ertzeid


Gamle Kristiansand opererer med et eget boligselskap til å forvalte kommunale boliger. Dette selskapet går med underskudd og hadde alene en gjeld på 1,2 mrd. i 2019! Samlet gjeld i kommunale foretak i gamle Kristiansand utgjorde nesten 1,6 mrd. Fordeles dette, sammen med de gamle kommunenes oppsparte midler, kommer Kristiansand dårligere ut enn Søgne. Slik «skjult» gjeld hadde ikke Søgne. Der sorterte kommunale boliger direkte under eiendomsenheten.


Et forprosjekt utført av Kristiansand estimerer kostnadene for nytt renseanlegg for Søgne og Songdalen til 300 mill. Hvor henter Pettersen 400 mill. fra? Det går samtidig frem at man ønsker å legge rørledning til Odderøya. Dette vil være rimeligere, og det er plenty kapasitet på Odderøya. Det er grunn til å stille spørsmål ved kostnadsestimatet på 300 mill. Vi vet at skandaleprosjektet på Odderøya kom på ca. 560 mill. inkl. alle overskridelser og leverandørkonkurs.


Odderøya har kapasitet til 130.000 mennesker. At et renseanlegg til 20.000 mennesker plassert i Søgne skal koste 400 mill. er mer enn rart.

Gamle Søgne kommune planla på sin side med oppgraderinger av dagens anlegg i Solta for 146 mill. og ble tatt med i kommunens gjeldsbane frem mot 2022.

Til sist må det nevnes at Songdalen alltid har vært med i et spleiselag på avløp med Søgne, og hvis det er formålstjenlig for alle parter kan rørledningen til Odderøya eventuelt legges etter en løsrivelse.


Videre må Pettersen bestemme seg for om investeringer i VAR-anlegg skal medføre høyere kommunale avgifter eller e-skatt i en løsrevet Søgne kommune. Det er mildest talt oppsiktsvekkende at han bruker de samme størrelsene to ganger for å tegne et så sort bilde som mulig av gamle Søgne.

Pettersen og jeg kan kaste tall på hverandre til det kjedsommelige. Man kommer allikevel ikke utenom bunnlinjen som er at Søgne både hadde og vil få en bedre økonomi enn Kristiansand etter en løsrivelse.Morten Mosberg

48 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page