top of page

Søgne vil få fullgod beredskaps- og helsetjeneste

Frank R Andersen, distriktslege, kommunelege, kommuneoverlege, leder av helsetjenesten og fastlege i Søgne i varierende perioder fra 1982 til 2022, til sammen akkurat 40 år, imøtegår her Dagfinn Haarrs argumenter for å beholde storkommunen. Haarr var aktiv i gjennomføringen av kommunesammenslåingen. Andersens innlegg, med utfyllende kommentarer og detaljer, blir selvsagt lagt ved våre vedlegg og innspill til Statsforvalter.

Vedlagt Haarrs kronikk her: @dagfinn Haarr

https://www.fvn.no/.../deling-av-kristiansand-blir-utarming.

https://www.fvn.no/.../soegne-vil-faa-fullgod-beredskaps...

Innlegg fra facebook, publisert av Vidar Ertzeid
Kilde: https://www.facebook.com/groups/305369890841228

39 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page