top of page

Søgne vil få fullgod beredskaps- og helsetjeneste

Frank R Andersen, distriktslege, kommunelege, kommuneoverlege, leder av helsetjenesten og fastlege i Søgne i varierende perioder fra 1982 til 2022, til sammen akkurat 40 år, imøtegår her Dagfinn Haarrs argumenter for å beholde storkommunen. Haarr var aktiv i gjennomføringen av kommunesammenslåingen. Andersens innlegg, med utfyllende kommentarer og detaljer, blir selvsagt lagt ved våre vedlegg og innspill til Statsforvalter.

Vedlagt Haarrs kronikk her: @dagfinn Haarr

Innlegg fra facebook, publisert av Vidar Ertzeid
78 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page