top of page

Søndagskommentaren


Vidar Ertzeid

Den 5 juli sendte Vi som vil ha Søgne kommune tilbake ut 7 enkle spørsmål til alle de politiske partiene som stiller liste til kommunevalget i Kristiansand høsten 2023.Spørsmålene dreide seg om eldreomsorg - og skolepolitikk, areal - og sentraliseringspolitikk og ikke minst om de politiske partiene ønsket at det skulle avholdes en folkeavstemning om oppløsning av Søgne og Songdalen (S/S) fra Kristiansand.Resultatene var som forventet: Noen partier svarte oss ikke. Disse partiene har ved flere anledninger sagt at de ikke ønsker at det skal avholdes folkeavstemning. Statsminister Støre, Finansminister Vedum og Kommunalminister Gjelsvik har lenge vært tydelige på at en folkeavstemning skal avholdes i S/S. Det er, og har vært en viktig symbolsak fra avtalen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjennom Hurdalsplattformen. Og det er ikke minst en viktig sak i forhold til rettferdighet og lokaldemokrati.Likevel forholder enkelte lokalpartier seg tause eller avvisende til spørsmålet som vil være den mest betydningsfulle politiske avgjørelsen både ved dette valget og også for fremtidens Søgne, Songdalen og Kristiansand. For oppløsningssaken vil utvilsomt bli en av de viktigste sakene frem til valget.Etterhvert som inneværende politiske periode har gått (3 1/2 år), har vi sett en storkommune med liten økonomisk forutsigbarhet og tilsynelatende dårlig oversikt og plan over fremtidig økonomisk spillerom. Dette har resultert i reduserte budsjetter. Spesielt innen eldreomsorg og skole er det kuttet, i forhold til hva man opererte med i S/S som selvstendige kommuner. Storkommunens økonomiske «harmonisering» til Kristiansandsnivå innen sentrale tjenesteområder, har blitt en disharmonisk og mollstemt salme for de triste anledninger. De kommunale avgiftene og eiendomsskatten har også økt, og for en Søgneboer i en 220 m2 stor enebolig utgjør dette kr 7447.- i merkostnad per år. Vi håper likevel at velgerne vil stille aktuelle spørsmål om bl a folkeavstemning og oppløsning spesielt til de partiene som har sagt nei til å gi oss den muligheten, eller som svarer at de ikke ønsker en folkeavstemning.Vår «folkekampanje» for lokaldemokrati, rettferdighet og oppløsning av Kristiansand storkommune henstiller til våre medlemmer og sympatisører om å delta aktivt i valgkampen. Og selvfølgelig til alle andre som er opptatt av et rettferdig samfunn.Oppsøk politiske stands, still spørsmål og forlang tydelige svar fra de som tross alt kan bli en stemme i bystyret.Og husk, det er politikerne som skal lytte til oss, ikke omvendt.57 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page