top of page

Søndagstanker - Status i Haram

Vi som vil ha Søgne kommune tilbake, følger nøye med i hva som skjer i nye Haram kommune, og kan uten tvil sammenfatte situasjonen og stemningen i den snart nyetablerte kommunen som optimistisk.

Litt facts:

Haram blir egen kommune igjen fra 1 januar 2024 etter å ha blitt tvangssammenslått med Ålesund kommune i 2020.

Innbyggere: 9302 med en økende tilflytning.

Ved folkeavstemningen ville 71,8 % ut av Ålesund kommune.

Kommunestyret er valgt, og resultatene fra de 5 største partiene i Haram er:

Sp: 35,1 % (2,7 % i Ålesund!)

Høyre: 15,6 %

Frp: 14,1 %

Ap: 10,1 %

Industri & Næring: 9,8 %

Ordfører: Vebjørn Krogsæther (Sp), tidligere varaordfører i Ålesund.

Utfra valgresultatet, er det ingen tvil om at de partiene som både ville ha folkeavstemning, og som i tillegg ønsket Haram ut av Ålesund, ble de virkelig store vinnerne. Sp gjorde et brakvalg.

Til alle administrative stillinger har det vært svært godt kvalifiserte søkere, og allerede 12. mai var alle kommunalsjefene på plass.

Til kommunedirektørstillingen var det 7 søkere. (Anders Norvald Hammer ble tilsatt)

Om delingskostnader

Hele kostnaden til delingen av kommunen blir dekt av Staten, og kommunedirektøren i Ålesund, Steven Hasseldal, sier til NRK at "dersom de 200 mill som er bevilget etter søknad fra Ålesund kommune ikke er tilstrekkelige, kan det sendes krav til Staten om det resterende beløpet". I tillegg frikjøpes personalkostnader til selve oppløsningsarbeidet både i Ålesund og Haram kommuner. Dette ligger implisitt i vedtaket om dekning av delingskostnadene fra Kommunaldepartementet.

Ved en ringerunde til våre venner i Haram får vi uten unntak tilbakemelding om en ny giv i kommunen. Optimismen og gleden rår, og folk har fått tilbake troen på lokaldemokratiet.

Avslutningsvis legger vi ved en kommentarartikkel (med tillatelse) av Knut G Flem:

«Kvifor Haram bør ut av Ålesund»

"Ekteskap og skilsmisse har blitt brukt som metafor for samanslåing og oppløysing av kommunar. Men om det er ein grei nok metafor, kan det ikkje brukast bokstavleg. To personar som inngår ekteskap er framleis to personar og kan skilje seg når som helst. I samanslåinga til nye Ålesund er alle partar så nær som éin utradert. Gamle Haram har berre ein einaste sjanse til å kome seg ut av dette «ekteskapet». Går det ikkje no, er døra stengd for alltid.

I nye Ålesund har økonomien gått frå vondt til verre etter samanslåinga 1. januar 2020, med store reduksjonar på mange felt i drifta som konsekvens – særleg i eldreomsorga og i skulen. Og meir nedskjering skal det bli. Dessutan står store kostnader i gamle Ålesund for døra – mellom anna eit svært kloakkanlegg på Kvasneset og eit stort løft i vassforsyninga.

Haram hadde god styring på økonomien før samanslåinga, og det er lite truleg at det kan bli så ille som i Ålesund om det blir lausriving. Så vidt eg kjenner til, er det god vassforsyning i alle delar av gamle Haram og bra infrastruktur elles, slik at store uventa utgifter er lite sannsynleg.

Fleire argumenterer med at «det vil gå seg til» i nye Ålesund. Ja, i den forstand at utgifter og inntekter må samordnast. Ingen kan drive med underskot over tid. Det betyr at dei kommunale tenestene i Ålesund må ned på eit nivå som er berekraftig i høve til inntektene. Så kan innbyggarane berre håpe at innkomene vil betre seg monaleg i åra som kjem (helst utan auke i eigedomsskatten) for mellom anna å møte dei store investeringane som står for døra i gamle Ålesund.

Eit viktig argument for å få Haram tilbake som eigen kommune, er nærleiken til kommunestyringa – dit du må vende deg for å «ordne ting», få opplysningar og sende søknader, og der vedtak i mange slag saker vert gjort. Ikkje berre den geografiske nærleiken, men like mykje den menneskelege og personlege».


Vidar Ertzeid

62 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page