top of page

SAMMENHENG MED TVANGSSAMMENSLÅINGEN?


AXEL GJELLESTAD, BOSATT PÅ GRIM OG STYREMEDLEM I NEI-GRUPPA «JA TIL SØGNE I KRISTIANSAND», HAR DEN 11. AUGUST ET INNLEGG I FVN.NO SOM HAR GODT AV NOEN PÅPEKNINGER.

Gjellestad slår fast at skolene i Søgne har blitt bedre som følge av sammenslåingen. Han baserer dette på Kristiansand kommunes egen Kvalitetsmelding fra 2022. I denne rapporten kan man lese at skolene i Søgne i snitt leverer litt bedre resultater enn før sammenslåingen. Går man dypere inn i talleneser vi at mens tre av Søgnes fem skoler scorer litt bedre så scorer de to siste litt dårligere. Fagfolk på området kaller dette svingninger. Så får Gjellestad og nei-gruppa, som er opptatt av at alle skal få mene hva de vil, heller bare tro at det skyldes sammenslåingen.


En artighet knyttet til akkurat denne kommune-meldingen fra sentraladministrasjonen er at beregningen av resultatene var befengt med regne-feil. Samme sentraladministrasjon som den siste tiden har levert underskudd i hundremillionerklassen med stor mismatch mellom budsjetter og resultat. Fra vår side oppfordrer vi Gjellestad og nei-gruppa til å kritisk og nøye gjennomgå alt som kommer fra administrasjonen i storkommunen med særlig søkelys på alt som har med tall å gjøre!


De nevnte underskuddene tvinger nå kommunen til store kutt innenfor mange av kjerneoppgavene. Og selv om vi enda ikke ser rekkevidden og resultatene av økonomisk smalhans og en gjeldsbyrde på 13 mrd. med stigende renter fullt ut, så har vi allerede fått en indikasjon. De foreløpige tallene fra årets kommunebarometer som ble presentert før sommeren av Kommunal rapport viser nemlig at Kristiansand kommune raser nedover på rankingen i de aller fleste sektorene.


Fakta er at innbyggerne i Søgne og Songdalen har fått dyrere, dårligere og mer sentraliserte tjenester tredd ned over hodene mot deres vilje som følge av tvangssammenslåingen.


På nyåret skal innbyggerne i Søgne og Songdalen få si sin mening om fremtidig kommunestruktur. Søgne vil selv bestemme over egen fremtid og vi er sikre på hva svaret blir.


Morten Mosberg

Styremedlem og sekretær i Vi som vil ha Søgne kommune tilbake

64 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page