top of page

Selvstendig-Søgne eller bydel-Søgne?

Skal vi fortsette å være en del av Kristiansand kommune, en bydel, eller skal vi ut og skape en ny Søgne kommune? Et enkelt valg for mange, vanskelig for andre.


Kronikk av Laila JørgensenNoen argumenter jeg har fått med meg mot oppløsning er: "Nå er det for sent", "Det er bortkastede penger", "Det blir for dyrt for folk", "Det er for galt å bruke penger på dette nå som det er krig i verden og det går så dårlig i kommunen og landet for øvrig", "To feil gjør ikke en rett", "Det er viktig med mest mulig lik forvaltning" og "Kommunale grenser og skillelinjer er lite egnet i moderne tid." "Vi må bygge fremtid sammen", "Forstå utvikling og at endring skaper utvikling, til beste for deg og meg." Eller at "Vi 8 som vil ha Søgne kommune tilbake er en gjeng med egoister som driver med forsøpling, og er utgått på dato:-)" "Hvorfor vil vi ha tilbake en kommune som er landskjent for klovneri og mobbing"?


Men er det bortkastede penger? Får eldreomsorgen og skolene nok på sine budsjetter i storkommunen til å gi god omsorg og god opplæring til alle? Har de kommunale tjenestene for innbyggerne i Søgne og Songdalen blitt bedre etter at vi ble tvunget inn i Kristiansand? Og er det vi som bor i storkommunen som skal betale for oppløsningen?


Svaret på alle disse spørsmålene mener jeg er et stort og rungende NEI! Tjenestene har muligens blitt mest mulig like, men er det et mål i seg selv, hvis de som får tjenestene ikke er fornøyde?

"Kommunegrenser er lite egnet i moderne tid." Neivel. Hvor mange kommuner har vi i Norge? Svar 353. 126 kommuner har mindre enn 3000 innbyggere. Forskning viser at innbyggere i små kommuner er mer fornøyd med tjenestene enn innbyggere i store kommuner. Det ser ut som det fungerer ganske bra med kommunegrenser, spør du meg!

Når det gjelder argumentet om vi virkelig vil ha tilbake en kommune som er kjent for klovneri og mobbing, blir jeg nesten litt sjokkert! Hva er det som skjer i Kristiansand kommune? Tror den er ganske så landskjent for litt av hvert selv. Stikkord: Politikere som nekter innbyggere i Søgne og Songdalen folkeavstemning, som går imot sitt eget partis partiprogram sentralt, brev som blir "glemt", eller "rotet bort", støtte til kunstnere som oppfordrer til vold mot enkeltpersoner og familier, millioner til støtte til kunstsilo, mens skoler og eldreomsorg kommer langt ned på lista, KSI - skandalen osv, osv. Det er viktig å feie for sin egen dør før en feier foran andres!


Så var det den med " to feil gjør ikke rett". Her erkjennes det i det minste at det er gjort feil under sammenslåingen, men likevel vil en ikke rette opp feilen fordi "det koster så mye," og "det vil gå ut over de 9000 ansatte i kommunen", "og de robuste fagmiljøene", som jeg enda ikke er sikker på om vi har fått merket noe til. Hvor er disse robuste fagmiljøene? Hva gjør de egentlig? Har ikke merket noe til disse miljøene på min arbeidsplass. Det er ikke lettere å få hjelp til de som strever, heller tvert imot! Det er også viktig å få med seg at det er ytterst få ansatte som vil måtte bytte arbeidsplass etter en deling. Mange gleder seg faktisk til å få muligheten til å begynne å jobbe for Søgne og Songdalen kommune igjen!

Hvor mye kostet sammenslåingen? Har disse tallene noensinne blitt nevnt? Var det vel brukte penger? Hvilke stordriftsfordeler og bedre tjenester har vi fått?

Det siste argumentet som noen nå bruker er at vi ikke har noen garanti for at vi vil få det bedre som egen kommune. Det vi kan garantere er at vi får nærhet til de som skal ta avgjørelser for oss, de som kjenner bygda og folket best. Nærhet til politikerne som tar beslutninger og nærhet til tjenestene en kommune tilbyr sine innbyggere har stor betydning for hvor fornøyde innbyggerne i en kommune er.


Heldigvis er det Søgne og Songdalens innbyggere som skal få lov til å bestemme hvor fornøyde de er med den nye storkommunen ved å avgi sin stemme ved innbyggerhøringen på nyåret.

Jeg ser på de pengene som blir brukt til en eventuell oppløsning av storkommunen som en investering. Det blir en investering i våre eldre og våre barn og barnebarns fremtid. En investering i menneskene som bor i bygda Søgne. Det blir for dyrt i menneskelig forstand å la være å løse opp storkommunen!57 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page